Fusa Ridehall AS ble stiftet 22. november med 30 stiftere til stede på møtet. Selskapet har fått en aksjekapital på nesten 300.000 kroner. Lokalbefolkningen i Fusa har bidratt med omtrent halvparten av aksjekapitalen, mens Fusa Hestesportlag har den andre halvparten.

I tillegg har flere organisasjoner i Fusa kjøpt aksjer i ridehallen. Elisabeth Fosse er valgt til styrele-der i selskapet. Med seg i styret har hun Kjetil Aakre, Hans Berge, John Einar Vik og Audhild Paus.

– Den positive responsen vi har fått har vært overveldende, både fra hestesportmiljøet og fra nær-ingslivet i kommunen. En ridehall vil føre til en helårsdrift som vil bedre treningsforholdene og øke aktiviteten. Vi mener også at et komplett anlegg vil være positivt i forhold til tilflytting til kommunen. Et bredt spekter av fritidstilbud er viktig for valg av bosted, sier formannen.

– Fusa Hestesportlag har allerede et godt etablert miljø med aktive utøvere. Utøvernes familier er svært positive og bidrar når det trengs. Dette er viktig for å få gjennomført prosjektet og vi ser frem til å komme i gang med arbeidet med hallen, forteller hun.

Ridehallen er kostnadsberegnet til 3,5 millioner kroner. Vi arbeider med søknad om spillemidler og finansiering gjennom kommunen og det lokale næringslivet i Fusa. Vi har sendt inn søknad om id-rettsfunksjonell godkjenning og søknad om prioritet i kommunale planer og budsjetter. Det at vi fikk nesten 300.000 kroner i aksjekapital viser stor vilje til å gjennomføre prosjektet og vi håper at vi får støtte for prosjektet også hos politikerne. Søknaden om spillemidler ferdigstilles i desember og skal videre til Kulturdepartementet 15. januar.

- Det har vært en fantastisk oppslutning om ridehallprosjektet i Strandvik i Fusa, mener formannen Elisabeth Fosse.