— En forskjell nå er at eksisterende fagområder settes sammen tematisk som et svar på behovene i samfunnet. Det er sjelden en problemstilling er rent fagområdeorientert. Nå skal vi for eksempel kombinere bedriftsøkonomiske betraktninger med samfunnsøkonomiske betraktninger, for på den måten å gi bredere innsikt, begrunner assisterende direktør ved NHH, Kurt Petersen.

BI i Bergen tilbyr i høst tredje året av varehandelstudiet. Studentene i Bergen kan nå ta en bachelorgrad i varehandel.

— Kremmerbyen Bergen må ha et varehandelsstudie, mener studiesjef Elisabeth Anfinsen Seim ved BI i Bergen. Kandidatene er kvalifisert for lederstillinger innen varehandel.