Renhold hos syke og gamle blir nedprioritert, og årsaken er mangel på sommervikarer til hjemmehjelptjenesten.I sommer har bydelenes pleie— og omsorgsavdelinger hatt store problemer med å skaffe nok sommervikarer til hjemmehjelptjenesten. Konsekvensen er en benhard prioritering av oppgaver, hvor renhold i hjemmet blir forsømt for i det hele tatt å ha kapasitet til å kunne yte de mest livsnødvendige tjenestene. Svært begrenset kapasitet - I år har vi ikke funnet nok kvalifiserte søkere til å dekke vikarbehovet. Derfor er vi tvunget til å prioritere langt strengere enn normalt. Det betyr at mat, medisinering og personlig pleie må gå foran renhold i hjemmet, sier pleie- og omsorgssjef Rune Eidset i Årstad bydel. Selv mener han mangelen på kvalifiserte søkere skyldes tre forhold:- Det må jo sies at dette er en jobb som er forholdsvis dårlig betalt, arbeidet er veldig stritt og hjemmehjelpene må ofte tåle mye kritikk i jobben, mener Eidset. Presser ansatte til overtid Han forteller at både fast ansatte og vikarer blir presset til å jobbe maksimalt med overtid i sommer, men selv ikke dette er nok til å fylle behovet.- I tillegg hender det at vi får akutt sykefravær blant hjemmehjelpene, hvor vi ikke klarer å få inn erstattere på kort varsel. Vi prøver da etter beste evne å ta inn igjen det tapte i løpet av uken, sier pleie- og omsorgssjefen.Eidset håper at situasjonen vil bedre seg allerede neste uke når den første puljen kommer tilbake fra ferie.- Men dessverre vil nok problemene vare til ferieslutt i midten av august, sier Eidset. Problem i hele kommunen Kommunaldirektør for helse og sosial, Audun Øiedal, er kjent med den vanskelige situasjonen for hjemmehjelptjenesten.- Dette er nok ikke spesielt for Årstad bydel. Jeg har hørt at det har vært problemer med å skaffe hjemmehjelper til ferieavviklingen, men jeg har ikke fått høre om noen direkte alarmerende forhold som konsekvens av vikarmangelen, sier Øiedal.