I dag er det seks overleger ved poliklinikkene i barne— og ungdomspsykiatri i Helse Bergen. Fem overlegestillinger knyttet til sykehusavdelingene innen barne- og ungdomspsykiatri på Haukeland Universitetssykehus.

— På poliklinikken burde vi egentlig vært minst dobbelt så mange om vi skulle klart å gi alle en rask og adekvat behandling. sier Magne Furevik, sjef for poliklinikkene ved klinikken.

For få spesialiserer seg

Årsaken til psykiatermangelen er at det er for få leger som spesialiserer innen barne- og ungdomspsykiatrien. .

I fjor ble det henvist vel 1000 barn til barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Bergen. Dette er dobbelt så mange som for fem år siden.

Furevik forteller at mangelen på spesialister, bidrar til å unødig lang ventetid for mange av disse pasientene.

— Faktisk er legemangelen et stort hindrer for å nå målene i opptrappingsplanen i psykiatri, mener han.

Furevik legger også at økningen i tallet på andre behandlerstillinger, skaper økt press på legene.

Slår alarm

Men nå slår barnepsykiaterne alarm. På et seminar i forbindelse med 50-årsjubileet i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening denne uken, er rekrutteringskrisen hovedtema.

— Politikerne må ta grep, sier foreningsleder Kristin Djupesland.

Hun betegner rekrutteringssituasjonen som kritisk.

— I dag blir mange barn aldri vurdert av barne- og ungdomspsykiatere når de blir henvist til det psykiatriske hjelpeapparatet.

— Om myndighetene virkelig ønsker å nå målene for opptrappingsplanen i psykiatri, må kvaliteten på behandlingstilbudet blir høyere. Vi mener det bør være minst to barne- og ungdomspsykiatere på hver poliklinikk, og en lege pr. to andre ansatte, sier hun

Derfor krever foreningen at det blir satt i gang spesielle rekrutteringsprosjekt i helseregionene, sier hun.

- Sutrete

Også Lise Tollefsen Slembe er utålmodig. Lederen i HULK (Hjelp til unge i alvorlige livskriser) mener det er en stor skam at hjelpeapparatet ikke kan hjelpe flere.

Men hun synes de ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien er for passive og sutrete over for myndighetene.

— De sier klart nok ifra om den vanskelige situasjonen. De burde ha slått i bordet og gått til streik for å få mer penger. Slik det er i dag de ulike faggruppene ansvaret for at ingenting blir gjort over på hverandre og på myndighetene, sier hun.