Den tyske ubåten «U864» ble torpedert 9. februar 1945 ved Fedje av den britiske ubåten «Venturer». Alle de 73 om bord i «U864» omkom. Begge ubåtene var neddykket da angrepet fant sted. Det skal være første gang i historien at en slik senking fant sted.

Sjøforsvarets spesialfartøy KNM «Tyr» har påvist at vraket er brukket i to og ligger på 150 meters dyp om lag to nautiske mil rett vest av Fedje. Vrakdelene er intakte, med det er påvist at det ligger to støpejernflasker utenfor vraket.

— Verken Statens forurensningstilsyn eller Statens strålevern mener at vrakrestene representerer en akutt fare forurensningsfare, sier informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket. Det er Kystverket som skal ha ansvaret for å ta opp delene fra vraket.

— Det er ikke påvist fysiske tegn på at vraket inneholder kvikksølv. Heller ikke tyske arkiver sannsynliggjør dette. Men en tysk marinehistoriker har lansert en teori om at det befinner seg store mengder kvikksølv i vrakrestene. Norske myndigheter vil ikke uten videre gå god for en slik teori. Men vi jobber ut fra den mulighet at det kan være kvikksølv i de to støpejernflaskene som ligger utenfor ubåtvraket, sier Arnesen.