Sjelden har vi opplevd større engasjement og interesse rundt et nettmøte på bt.no. Fra første stund har det haglet inn med spørsmål, ris og ros om bybanen.

Både tilhengere og motstandere har sendt inn sine spørsmål. Leserne vil ha svar på problemstillinger knyttet til kostnader, trasévalg og billettpriser. Mange lurer på hvorfor ikke en utbygging av busstilbudet er et bedre alternativ. Andre etterlyser en bybane som dekker befolkningsrike bydeler som Åsane, Fyllingsdalen og Loddefjord.

«Kollektivtrafikk blir først miljøvennlig når tilbudet er et reelt alternativ til privatbilen», skriver en leser. «Det er vanvidd at en by med slik gjeld skal bygge en bybane som simpelthen aldri kommer til å gå med overskudd», mener en annen. «Bybane er fremtidsrettet», skriver en tredje. Til tross for høy temperatur og stort engasjement er spørsmålene fra bt.no's lesere varierte, saklige og nyanserte.

I dag kl. 13.00-15.00 stiller byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og leder for Bybanekontoret, Lars Stendal, i bt.no's lokaler for å svare på spørsmålene fra byens befolkning.