Onsdag presenterte utdanningsminister Øystein Djupedal regjeringens løft for å bedre realfagkunnskapene. Mye tyder på at han bør starte med sitt eget direktorat. Vårens eksamen i grunnkurset 1MX og 1MY inneholdt nemlig en oppgave som ga grunn til forvirring.

— Grov feil

Lektor Leif Hestad ved Hafstad vidaregåande skule i Førde ble sjokkert da han så gjennom oppgavene.

— Dette er en grov feil. Det blir presentert tre kurver, og elevene skal peke ut den kurven som er rett. Men ingen av dem er korrekte, sier Hestad.

Han utdyper:

— Den første kurven viser et fritt fall uten strikk og luftmotstand. Det var den som var tenkt som rett svar, men det er helt meningsløst. Sensorer har fortalt meg at enkelte elever faktisk har skjønt at ingen av alternativene er riktige. Det er godt gjort når det står i teksten at en av kurvene er den rette.

Utdanningsdirektoratet avviser at oppgaven inneholder feil, og kaller det i stedet «en unøyaktighet».

— Oppgaven var forenklet til det man forventer at elevene på dette nivået skal kunne. Unøyaktigheten kan kun oppdages av dem som har hatt fysikk på et høyere nivå, sier Hilde Lindstrøm, avdelingsdirektør for elevvurdering i Utdanningsdirektoratet.

Godtar flere svar

Hun medgir at det er uheldig at det kan sås tvil om svaret på en eksamen, men mener det først og fremst er i ettertid forvirringen har oppstått.

— Tilbakemeldingene vi har fått tyder på at få elever hadde problemer med denne oppgaven. Det er media og nettaviser som har skapt usikkerhet i ettertid, sier hun.

Etter et møte onsdag har sensorene fått beskjed om å godta to av svarene, og å ta hensyn på elevenes begrunnelse.

— Vi har gode fagfolk i nemnden som lager oppgavene. Men vi kan ikke garantere oss mot at noen er uenig i tolkningene. Noen ganger oppstår det unøyaktigheter i ettertid. Da kan elevene være trygge på at det blir tatt hensyn til i sensuren, sier Lindstrøm.

GRAF-KRØLL: Oppgaveteksten lyder «Trude har tenkt å prøve ut ein av dei store turistattraksjonane i byen,nemleg å hoppe i strikk ut frå utkikksplatået. Ho fell fritt til strikken begynner å bremse farten. Kva for ein avgrafane nedanfor beskriv farten til Trude som funksjon av tiden? Hugs å grunngi valet av graf».Utdanningsdirektoratet godtar nå både I og II som riktig svar. Lektor Leif Hestad mener ingen er riktige.FAKSIMILE