Tallene for tredje kvartal i år viser at Bergen fortsatt har rundt 90.000 flere innbyggere enn Trondheim, og over dobbelt så mange som Stavanger.

Men ettersom Stavangers nabo Sandnes gjør nye hopp på listen over landets befolkningsmessig største byer, ser Stor-Stavanger ut til å puste Bergen i nakken om noen år.

SSB-tallene for tredje kvartal viser at Sandnes i høst passerte Tromsø som landets syvende største by. På ti år har Sandnes dermed klatret forbi både Drammen og polarhovedstaden.

Bergen kan svare

Med Statistisk sentralbyrås fremskrivningstall vil Stavanger, sammen med nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola, ha ca. 237.000 innbyggere i 2030 og ca. 288.000 i 2040.

Det er bare noen titusener bak Bergen, som i 2030 og 2040 får fremskrevet innbyggertallet til henholdsvis ca. 319.000 og ca. 339.000.

130.500 INNBYGGERE: Stavanger utgjør knapt en halv Bergen, men sammen med Sandnes, Sola og Randaberg begynner storbyområdet å nærme seg Vestlandets hovedstad.
JONAS HAARR FRIESTAD

Skulle derimot Bergen nok en gang legge under seg sine folkerike nabokommuner, vil både Stavanger og Trondheim være grundig forbigått igjen.

Snart er vi 5,1 millioner

I tredje kvartal i år økte folketallet i Norge med 18.500 personer. Det er 2100 personer færre enn i samme kvartal i fjor. Totalt bor det nå 5.096.000 personer i Norge.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 22.800 personer innvandret til Norge i tredje kvartal, mens 10.300 utvandret. Nettoinnvandringen blir dermed på 12.500 personer.

Det er lavere enn det har vært for tredje kvartal de siste tre årene, men fortsatt høyt sammenlignet med nivået fra før 2007, melder SSB.

Høy folkevekst i Norge

Folkeveksten i Norge er fremdeles veldig høy og rundt dobbelt så høy som før 2007, da arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa begynte å stige, mener SSB.

Samtidig er utvandringen i tredje kvartal det høyeste som SSB har notert for dette kvartalet noensinne.

Det kom flest polakker og litauere til Norge i tredje kvartal. Innvandrere fra Polen har dominert statistikken de siste årene, og svenskene er nå detronisert fra toppen.

I tredje kvartal ble det født 15.700 barn her i landet, mens 9.700 personer døde. Det gir et fødselsoverskudd på 6000, lavere enn i samme periode de siste fire år.

Byrådsleder ikke bekymret

Byrådsleder i Bergen, Ragnhild Stolt-Nielsen, er ikke bekymert for folkeveksten i Stavangerregionen.

— Jeg er overhodet ikke bekymret i det hele tatt. Alle storbyregionene i Norge opplever sterk vekst, og Bergensregionen vil med sine mer enn 400.000 innbyggere være den nest-største regionen i landet, med god margin, sier Stolt-Nielsen.

Hun er ikke så opptatt av hvem som vokser mest, men heller mer opptatt av hvilke konsekvenser hun mener veksten bør få.

— At både Stavanger- og Bergensregionen vokser er et godt argument for å få fortgang i planene om et fergefritt E39 mellom de to byene. Dette vil skape et betydelig bedre arbeidsmarked og gi Vestlandet sterkere konkurransefortrinn som sådan. Det er viktig at vi får på plass en struktur som gjør at begge de voksende byene kan dra i samme retning.