— Man trenger en kyndig person til å måle treets høyde, sier forskeren.

Bernt-Håvard Øyen befinner seg i Fjellspollen i Fjell kommune, ved siden av et tre som noen tror er Norges største. Det er en europeisk edelgran plantet rundt 1880. Vid, grønn og vakker er den. Og stor, spørsmålet er bare hvor stor.

Siden oppstarten av en «tremåler»-konkurranse i NRK Radio har det strømmet inn med henvendelser om store trær til skogforskerne. Artikkelen «Norges største er bergenser» i BT i forrige uke vakte også oppsikt. I Grimo i Hardanger mener de bestemt at de har en gran som er større enn treet i Fjellsiden.

— Dette er noe som engasjerer mange. NRK har oppfordret mennesker til å ta med seg målebånd på turer i fjellet. Og folk gjør det.

Bernt-Håvard virker fornøyd med tiltaket, selv om han ser seg nødt til å helle litt kaldt vann i årene på folk av og til. Å bestemme størrelsen på et tre, er ikke alltid like lett som folk tror.

Ikke bred nok

Forskren har alt det riktige utstyret med seg. Målebånd, høydemåler og funksjoner til å regne ut treets volum.

— Det er viktig å merke seg at konkurransen i NRK angår treets omkrets, ikke volum. Trær kan gjerne være svært brede uten å være spesielt store i volum.

Det er nemlig mange måter å være størst på. Oftest inkluderer man bare stammevolumet i beregningene og det kan gi et ufullstendig bilde av et treets størrelse. Et tre med stor krone kan i praksis være større i masse enn trær som er både høyere og bredere.

— Men slike målinger er svært vanskelige å utføre.

Tar man utgangspunkt i stammevolumet, skal det imidlertid mye til for å slå rekorden på Fjellsiden. Treet må ha stor diameter i brysthøyde og gjerne en høyde på over 40 meter. Ikke mange trær i Norge har den høyden.

Øyen står klar med målebåndet. Omkretsen til edelgranen viser seg å være 3,75 meter målt i brysthøyde - 1,3 meter over bakken. Det tilsvarer 119 centimeter i diameter og holder ikke. Sitkagranen i Fjellsiden måler 140 cm i diameter.

Størst?

Ifølge Øyen kan man godt måle omkretsen på et tre selv, men det nytter ikke med målestav eller andre lure innretninger når man skal finner høyden. Det må bli gjort profesjonelt og med skikkelig utstyr. Selv har han med seg en elektronisk høydemåler. Den beregner nøyaktig avstand til treet og vinkel opp til treets topp.

— 33,4 meter, melder skogforskeren.

Treet er ikke høyt nok. Den tar bare rundt halvparten så mye plass som treet på Fjellsiden.

Heldigvis er det fremdeles mange måter å være størst på. Granen er kanskje det største treet i Hordaland som står så langt ute i havgapet.

MÅLER: Omkretsen på et tre skal måles i brysthøyde, 1,3 meter over bakken. Bernt-Håvard Øyen i Norsk institutt for Skog og landskap demonstrerer. Bak står Erik Schult, skogbrukssjef i Fjell og Sund kommune.
HØYDEMÅLING: Oppmålingen av treets høyde bør fagfolk ta seg av. Bernt-Håvard tar i bruk infrarød stråling for å finne ut hvor langt treet strekker seg.
FAKSIMILE av BTs oppslag 7. mars.