Nær idylliske Neshamn har politikeren John Arvid Kleppe reist en nesten 130 kvadratmeter stor bygning med garasje, kontor og redskapshus.

Byggemelding leverte han til kommunen et drøyt halvår etter at byggingen startet. Der ble søknaden godkjent i ekspressfart.

Kleppe sitter som nestleder i Utval Landbruk/teknisk, der én av oppgavene er å behandle byggesaker for innbyggerne i øykommunen i Sunnhordland.

– Det har du ingenting med, er Kleppes første kommentar når BT spør om tidspunkt for byggestart.

– Under tak til hjortejakten

Han vil overhodet ikke si om han bygde først og søkte etterpå. Selv ikke når Bergens Tidende presenterer ham for en betongfaktura som viser at det ble levert 13 kubikkmeter ferdigblandet betong til politikeren.

Regningen har fakturadato 07.08.2007, nesten åtte måneder før byggeløyvet formelt ble godkjent.

En nabo husker godt dagen da betongbilen kom. Det var den 19. juli 2007. En annen husker at han var til stede i garasjen ved deling av et hjortedyr i september eller oktober samme høst.

– Da var gulvet ferdigstøpt, reisverket kommet på plass og vi sto under tak, sier naboen.

BT har også vært i kontakt med ytterligere to naboer som bekrefter at garasjen ble reist på den tiden.

**Les også:

Ordfører visste om garasjen**

– Somlet med papirene

Først 25. februar 2008 ble byggemeldingen sendt inn til Tysnes kommune.

Saksbehandler Nils Eivind Hansen ved Landbruk og teknisk etat forteller at etaten først ble kjent med garasjebygget gjennom tips.

– Vi tok kontakt med tiltakshaver, og det viste seg at han hadde somlet med å få inn papirene, sier Hansen.

– Hva synes du om at han bygde først og søkte etterpå?

– Jeg mener han burde søkt og ikke satt i gang før han fikk et løyve. Det skal skje på rette måten.

Ifølge saksbehandleren fikk det imidlertid ingen konsekvenser for søknaden.

Dessuten skal man normalt søke om dispensasjon for å bygge i et område regulert til landbruk, natur og friluft (LNF), hvis ikke kommunen mener tiltaket er i samsvar med næringsvirksomhet på bruket.

– Denne eiendommen er et gårdsbruk, og vi har vurdert det slik at tiltaketinngår som en del av stedbunden næring. Det har tidligere stått en løe på samme grunn. Vi ser på dette som et erstatningsbygg, sier Hansen.

– Høres helt utrolig ut

John Arvid Kleppe ønsker ikke å kommentere saken utover at regningen er et privat anliggende mellom ham og betongleverandøren.

– Hvilket signal sender du som politiker til dem du behandler byggesaker for når du selv bygger uten å søke?

– Hvem sier at jeg har gjort det? Jeg forstår ikke at dette er en sak.

– Hvis du ikke har brukt betongen til garasjen, hva har du brukt den til da?

– Det har du ingenting med. Forhold deg til at jeg har et godkjent byggeløyve.

– Hvordan forklarer du at teknisk etat tok kontakt for å få deg til å sende inn søknad?

– Det er fullstendig nytt for meg. Det høres helt utrolig ut.