Blokkene i Barlia er omkranser et opprinnelig idyllisk lite skogstjern som etter hvert er blitt misfarget og har skrumpet inn på grunn av dumping av, og tilsig av jordmasser. Kommunes flyfoto av tjernet viser at trolig så mye som en tredel av tjernet er forsvunnet.

I et brev til bedriftsledelsen påpekte kommunen at det kunne bli aktuelt å be om politiets hjelp til å få stoppet dumpingen.

18. februar i år rykket representanter for Vann— og avløpsetaten i Bergen ut etter tips om gråfarget væske i Løvåstjernet. Det viste seg å skyldes utslipp av steinstøv etter oppkapping av stein. Bedriften ble kontaktet, og arbeidet stoppet samme dag.

Maskinene sto ikke stille særlig lenge. Uken etter var det igjen grått vann i Løvåstjernet. Steinkappingen var igjen i gang.

Daglig leder og eier av Anleggsgartnermester Magne Løvaas AS, Kjetil Løvaas, innrømmer utslippene ved begge anledningene.

— Den første gangen tenkte vi oss ikke om. Den andre gang var det et rør som sprakk, sier Kjetil Løvaas, som forteller at steinkappingsvirksomheten nå er flyttet fra området.