Byggesaksetaten besiktiget området i januar og har i etterkant hentet ut flyfoto som viser at industriområdet har lagt beslag på store områder som er regulert til fritidsareal.

Nå gis det øyeblikkelig stoppordre. I et brev til bedriftsledelsen påpeker kommunen at det kan bli aktuelt å be om politiets hjelp til må få stoppet dumpingen. Bedriften har fått frist på seg til 23. april på å ordne opp i forholdene, det vil si tilbakeføre området til den stand det var i. Hvis ikke vil dagbøtene begynne å rulle.

Når det gjelder støyproblemet avventer kommunen et svar fra Fylkesmannen som behandler saken nå og har lovet en avgjørelse etter påske.