Opplysningene kommer frem i et brev styreformann Snorre Tilseth sendte til Hordaland Politidistrikt 11. april. Her forteller Tilseth, slik BT har omtalt tidligere, at styret ikke visste at lovbruddene florerte også rundt den siste utstillingen.

Blant annet var det importert syv dyrearter det ikke forelå importtillatelse for. To av dyreartene er blant de mest utrydningstruede i verden. Med disse dyrene fulgte heller ikke nødvendige papirer som dokumenterer at dyrene er lovlig eksportert.

Dette var kjent for daværende direktør Stein Sægrov like etter dyrene ankom 22. februar, uten at styret ble informert. Trass i disse ulovlighetene bestilte direktøren nye dyr fra det samme firmaet som ved to tidligere anledninger hadde forsynt Akvariet med ulovlige dyr. 21. mars skulle dyrene ankomme Akvariet. Politiet var varslet, men Bergens Tidende får opplyst at dyrene ikke kom til grensen. Noen hadde varslet den italienske leverandøren.

På et ekstraordinært styremøte 3. april ble direktør Sægrov fortalt at han ikke lenger hadde styrets tillit, og Sægrov valgte å levere inn sin oppsigelse.