I hele vår har miljøbyråd Lisbeth Iversen lovet å legge frem melding om kollektivtrafikk før sommerferien. Også handlingsplanen mot lokal luftforurensning skulle komme, men nå er fremleggingen utsatt. Opposisjonen frykter det nye byrådet vil trekke planene.

Lovet planen

– Lisbeth Iversen lovet senest i august at planen om luftforurensning skulle komme på siste møte. Hun har vært svært aktiv for å få det til. Derfor ble jeg svært overrasket da byrådslederen i forretningsutvalget varslet om at planene ikke kommer til behandling likevel, sier leder for komité for miljø og byutvikling, Anne Gine Hestetun (A)

– Jeg undrer meg på om disse planene blir så kontroversielle for et nytt byråd at de ikke legges frem av den grunn. Jeg spør meg om dette viser KrFs fremtidige innflytelse over miljøsaker når de skal i byråd med Frp, legger Hestetun til.

Beholder miljøprofilen

Lisbeth Iversen bekrefter at hun hadde lovet å legge frem sakene på det siste komitémøtet.

– Et flertall i byrådet mente at vi ikke skulle legge frem større saker til siste møtet fordi vi da fikk den situasjonen at et det avtroppende komiteen skulle innstille til et nyvalg bystyre, sier hun.

Iversen sier at hun ville legge frem sakene. Hun avviser samtidig at innholdet i sakene er slik at de blir problematiske for et nytt byråd.

– Sakene er ferdige fra min hånd og de blir ikke endret før byrådet behandler dem.

– Hvordan kan du garantere for det, når det er et nytt byråd som skal behandle sakene?

– Jeg har skrevet sakene og står godt inne for det jeg har tenkt å levere. Det blir ikke mindre miljø i disse sakene om et nytt byråd legger dem frem, sier hun.

Bergens Tidende