— Ingen dramatikk. Det begynte å brenne i noen madrasser, men vi er jo så kjappe at brannen raskt ble slokket, humdrer alarmvakten ved Bergen brannvesen.