— Vi krever at politikerne gjør noe med situasjonen for unge med psykiske lidelser og rusproblemer. Noe må gjøres i år eller neste år, sier Lise Tollefsen Slembe til bt.no

Hun er leder for organisasjonen Hulk som jobber for unges levevilkår. Det samme kravet serverte hun bystyrepolitikerne i øsende regnvær foran rådhuset i ettermiddag. I tillegg krevde aksjonistene:

  • Døgnåpent mottakssenter for unge
  • Bedre jobbtilbud for unge med psykiske lidelser
  • Opprustet hjelpeapparat
  • Mer penger i sosialstøtte

Slembe er godt fornøyd med aksjonen, og de lyttende politikerne. Men lærerne hun hadde invitert dukket ikke på.

— Det er jeg skuffet over, det er jo de som jobber med de unge. Det er vel været som gjør det.

Aksjonslederen har allerede tanker om neste aksjon.

— Det blir i august, og det blir større enn dette. Politikerne må handle nå, sier hun.

Flere ungdomspolitikere møtte opp på festplassen i ettermiddag og holdt appeller i forbindelse med aksjonen.

KREVER ENDRING: Lise Tollefsen Slembe holder appell for politikerne som er på vei til bystyremøtet.MMSFOTO: PÅL ANDREAS MÆLAND