Anne Stine Faugstad ble i går konstituert som administrerende direktør i Helse Bergen, etter at Anne Bogsnes gikk av i forrige uke.

Både Faugstad og Stener Kvinnsland er viseadministrerende direktører i Helse Bergen. Hadde styret fulgt boken, var det Kvinnsland som skulle steppet inn for Anne Bogsnes, slik stillingsinstruksen hans tilsier.

Men Kvinnslands rolle som Helse Bergens ansikt utad i Kristina-saken, gjorde hans kandidatur umulig. Han varslet selv at han ikke ønsket å bli konstituert fordi Helsetilsynet skal granske saken.

— Det er helt åpenbart riktig at vi nå oppfører oss slik at Helsetilsynet kan gå inn i dette uhildet, sier Kvinnsland.

Trenger tillit

Kristina Hjartåker ble tatt av jordraset på Hatlestad terrasse i fjor høst. Hun ble gravd ut etter 40 minutter og knyttet til respirator. Den 17. november ville Haukeland universitetssykehus avslutte behandlingen som holdt henne i live. Kristinas far, Oddmund Hjartåker, motsatte seg dette, og konflikten mellom ham og sykehuset kom ikke til forlik før i slutten av januar i år.

Kritikken mot sykehuset har vært hard, og viseadministrerende direktør Stener Kvinnsland ble beskyldt for å ha opptrådt truende overfor Oddmund Hjartåker. Dette førte til at sykehuset ba om å bli gransket av Helsetilsynet.

Selv om Kvinnsland ikke vil ta over etter Bogsnes nå, legger han ikke skjul på at topplederjobben frister. Han kan komme til å søke når den faste stillingen lyses ut.

— Normalt sett ville jeg søkt på jobben, sier Kvinnsland.

Om han søker avhenger av utfallet av, og fremdriften i, Helsetilsynets vurderingen av Kristina-saken.

— Jeg kan ikke gå inn i en slik jobb uten å ha allmenn tillit, sier Kvinnsland.

Skal se innover

Anne Bogsnes havnet sist høst i konflikt med styret, etter at hun valgte å overse et krav om å stramme inn budsjettet. Konsekvensene ville bli for alvorlige, etter hennes oppfatning.

Nå sier konstituert administrerende direktør Anne Sissel Faugstad at ledelsen i Helse Bergen har fått mer avklarte krav om mål som skal nås i 2006, og at hun regner med at budsjettene skal nås.

Men det betyr at ambisjonene senkes. Målet er å behandle like mange pasienter som gjennomsnittet av fjoråret. Det betyr sparte penger i forhold til nivået produksjonen er på nå. I forhold til gjennomsnittet i fjor har Helse Bergen økt produksjonen med mellom åtte og ti prosent.

Faugstad - som sier hun ikke ønsker å søke topplederjobben - vil ha blikket rettet innover i de månedene styret arbeider med å finne en fast erstatter.

— Jeg vil i denne perioden utelukkende ha fokus på de interne prosesser knyttet til budsjettet, sier Faugstad.

NY SJEF: Anne Sissel Faugstad er konstituert som administrerende direktør i Helse Bergen. Styreleder Finn Strand (i midten) sier Kristina-saken var avgjørende for at styret ikke konstituerte Stener Kvinnsland (t.h.) i jobben. FOTO: TOR HØVIK