Samboerparet i Kinsarvik gleder seg til å bli foreldre i månedsskiftet januar/februar. De venter en jente som allerede har fått navnet Siri Kristine, og vil gjerne være sammen om å ta seg av henne den første tiden.

— Men akkurat nå skaper et firkantet, komplisert og uoversiktlig Nav-regelverk nesten mer frustrasjon enn glede, sier den kommende moren.

De to kan nemlig ikke ta ut permisjon samtidig uten å miste fødselspengene.

Møtte veggen

Årsaken til at paret har møtt veggen hos Nav, er at Svartveit har cerebral parese og sitter i rullestol.

— Jeg er funksjonsfrisk, er ganske selvhjulpen og klarer meg bra i hverdagen. Men det sier seg selv at jeg ikke klarer å ta hånd om en nyfødt baby uten ekstrahjelp, sier Svartveit.

Hun er ferdigutdannet kommunikasjonsrådgiver fra Høgskolen i Volda og har nettopp avsluttet et vikariat i Statens kartverk. Nå er hun jobbsøker. Samboeren er ansatt i omsorgstjenesten i Ullensvang kommune.

For å leve mest mulig som andre småbarnsfamilier har paret søkt om å få ta ut hele foreldrepermisjonen sammen.

— Alternativet er at jeg må ha hjelp av to-tre assistenter i de timene Kim er i jobb, forteller Mari Svartveit.

Men Nav sier nei. Regelen for fødselspermisjon er helt klare. Bare en forelder skal være hjemme om gangen. Unntak aksepteres ikke.

- Forbigått som far

— Jeg føler meg forbigått som far, sier Kim Are Bull Hansen.

— Det virker som Nav mener at det er bedre at assistenter hjelper Mari og babyen enn at jeg som er pappa kan være hjemme. Samfunnsøkonomisk må det jo også bli en dyrere løsning, sier han.

Loven åpner likevel for en løsning for foreldre med spesielle behov. Hele permisjonen kan overtas av far dersom mor ikke er i stand til å ta seg av barnet.

— I så fall måtte jeg gå rett ut i jobb etter fødselen. Det er uaktuelt. Jeg ønsker selvsagt å være hjemme med barnet mitt de første månedene, sier Svartveit.

Presset til sykmelding

— Slik det ser ut, er det ikke annen råd enn at jeg må sykmeldes på grunn av fødselsplager. Jeg har allerede fått signal om at Nav stiller seg positiv til sykmelding, fordi de regner det som sannsynlig at jeg blir sykmeldt etter fødselen. Men jeg er svært lite tilfreds med en slik ordning, sier hun.

De to mener seg godt forberedt til å bli foreldre. Hjelpemidler som Svartveit trenger til å ta seg av datteren er allerede på plass. Likevel innser hun at hun på grunn av handikapet trenger tid for å lære seg å være mest mulig selvstendig sammen med datteren sin.

— Til syvende og sist blir det jo opp til legen å bestemme hvor lenge Kim blir hjemme. Derfor må Kim jobbe om legen friskmelder meg. Da vil jeg automatisk få mer hjelp, sier den kommende mammaen.