De som har fått plass på voksenopplæring fra høsten av må etter alt å dømme legge nye planer. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i Hordaland fylkeskommune har opplæringsavdelingen foreslått å kansellere alle voksenopplæringskurs som etter planen skulle startet til høsten.

— Det ligger an til at så å si alle kurs vil bli utsatt på ubestemt tid. De eneste elevene som vil få et tilbud er de som er midt inne i grunnkurs, VK1 eller VK2, og det er dreier seg om ytterst få elever, sier Fjeld.

Han forteller at beslutningen om å foreslå å kutte ut voksenopplæringen ble tatt i midten av juni, etter pålegg fra fylkestinget om å spare der det spares kunne.

Voksenelevenes skjebne skal avgjøres på fylkesutvalgets møte 28. august.

Syv millioner

Tall fra Statens utdanningskontor viser at 820 personer i Hordaland var elever ved komprimerte voksenopplæringskurs dette skoleåret.

— I tillegg er det mange som går på realkompetansekurs. Disse har fått vurdert sin kompetanse, og får utfyllende opplæring, slik at de kan ta fagbrev, sier rådgiver hos Statens utdanningskontor, Jon Fjeldstad.

Han forteller at 950 personer fikk tilbud om realkompetansekurs i august 2000.

De rundt 1000 voksne elevene som deltar i den ordinære videregående opplæringen vil ikke rammes av fylkeskommunens planlagte kutt.

I budsjettet for inneværende år er det satt av syv millioner kroner til voksenopplæring.

Alt klart

Alle voksne som er født før 1978 har rett til opplæring som fører frem til studiekompetanse eller fagbrev.

— Hordalendinger skal få den utdanningen de har krav på, men det kan ikke skje akkurat nå. Det er rett og slett ikke penger å oppdrive noe sted, sier Fjeld.

Han forteller at alle kursopplegg er ferdig utarbeidet. Lærere er hyret inn og lokaler står klare. Men pengene mangler.

-Vi skulle også ønsket vi kunne startet kursene som planlagt, men vi må vente til vi får penger igjen. Når det vil skje aner jeg ikke, sier Fjeld.

FORTVILER: Kirsti Hjertås (til venstre), Inga Eitrheim, Kate Hosøy, Norunn Gjelsvik (delvis skjult), Hege Ramsdal, Vigdis Brattebø Møster, Ingeborg Byrknes, Wigdis Færø, Lillian Køhne og Randi Moen er oppgitt over forslaget om å kutte all voksenopplæring.
FOTO: MARTE ROGNERUD