— På bakgrunn av den informasjonen vi nå har om lakselussituasjonen langs kysten, har jeg bestemt meg for utsette avgjørelsen om kapasitetsøkning i 2010. Avgjørelsen blir tatt utpå våren når vi har fått vurdert utviklingen i lusesituasjonen nærmere, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

I høst foreslo Fiskeri— og kystdepartementet en kapasitetsøkning på fem prosent i lakse- og ørretnæringen i 2010. Enkelte kystområder hvor vekst ikke ble ansett som miljømessig forsvarlig, var unntatt.

Etter at forslaget ble sendt på høring har Mattilsynet meldt om en betydelig forverring i lakselussituasjonen langs kysten, heter det i pressemeldingen.

— Både næringen og myndighetene har grepet fatt i situasjonen, men vi ønsker å se, og forsikre oss om, at innsatsen for å bekjempe lakselus gir de nødvendige resultatene før vi tar stilling til kapasitetsøkning i 2010, avslutter fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.

ARNE NILSEN (ARKIV)