— Vi er ikke begeistret for at Lagunen vil utvikle seg til et megasenter, som trekker kunder fra halve Vestlandet, sier assisterende fylkesmann Rune Fjeld.

- På bekostning av andre

For i planene for området ligger en utviding av forretningsarealet med 80.000 kvadratmeter. Det frykter Fylkesmannen vil gå på bekostning av andre handelssentrum i nærheten, som Fanatorget, Blomsterdalen og Nesttun. I tillegg frykter de at enda flere vil reise hit fra andre bydeler og kommunene rundt Bergen.

Fjeld sier de nå vil ha en ny handelsanalyse, som får frem konsekvensene av utvidelsene. Kommunen har allerede gjort en analyse, men den mener Fylkesmannen ikke er god nok.

— Jeg kunne forstått det hvis det hadde vært en ordinær senterplan, men det er ikke dette – det er en sentrumsplan, sier byråd for byutvikling Filip Rygg.

— Jeg tviler på om Fylkesmannen hadde brukt samme argument hvis det hadde vært snakk om å etablere flere butikker i sentrum, at det ville ført til sentralisering mot Wergeland og Laksevåg senter, sier han.

For mange p-plasser

Tross innsigelsen mener Fylkesmannen det er mange gode grep i planen, som blant annet innebærer en storstilt boligbygging, en kino og planer om serveringssteder på gateplan.

Ifølge Fylkesmannen åpner planen for etableringen av 900 nye parkeringsplasser, mens behovet i Rådals-området er 360 plasser. "Fylkesmannen stiller seg kritisk til en slik overdimensjonering", skriver de i innsigelsen. De frykter at det vil gi økt bilbruk, på bekostning av matebusser, fotgjengere og sykler.

— Det har jeg vanskelig for å tro, sier Filip Rygg, når vi referer frykten for overetablering av parkeringsplasser.

— Parkeringsdekningen er helt i samsvar med det vi har diskutert med Fylkesmannen tidligere, sier han.

PLANEN: Slik ser planleggerne for seg Lagunen fra sør.

Lei av krangel

På Lagunen er adm. direktør Knut Eliassen i Laguneselskapene oppgitt over nok en krangel mellom offentlige etater.

— Det er litt krevende å ta inn over seg at her har en mange ulike offentlige instanser som er uenig med hverandre i tolkninger av både regelverk, retningslinjer og nå handelsanalyser.

Han viser til at en i tillegg til Fylkesmannen og kommunen, også må forholde seg til instanser som fylkeskommunen og Statens vegvesen.

— Det å manøvrere i dette farvannet som privat aktør er sannelig ingen lett oppgave, sier han.

— Det blir vel lagt opp til at dere skal betale for infrastrukturtiltak. Er det da slik at dere må ha økt handelsareal tilbake, for å forsvare investeringene?

— Jeg kan si såpass at for at noe skal finansieres av private, så må det være inntjening. For et handelsområde som Lagunen er det leieinntekter fra leietakere, og den er basert på at leietakerne tjener penger, sier han.

Tror på løsning

Til tross for at nok en kommunal plan er blitt møtt med innsigelse fra Fylkesmannen, er byråd Filip Rygg optimist.

— Dette handler om fortetting, med mange fasiliteter som boliger og arbeidsplasser rundt et bybanestopp. Derfor er jeg ganske trygg på at vi skal finne ut av dette sammen med Fylkesmannen, sier han.

Hva mener du om innsigelsene?