GUNNAR WIEDERSTRØM

Sammen med Frps Lill Karin Dale, Arbeiderpartiets Liv Wigdis Smith og RVs Torstein Dahle har hun brukt litt av sommeren til å snekre sammen et vedtak som setter bom for forstander Jan Einar Greves plan for å selge Frøkenstiftelsen.

Ikke nødvendig

Greve vil selge stiftelsens 28 leiligheter i Fosswinckels gate 32 a til Tellus AS for 13,7 millioner kroner, 1,8 millioner kroner under takst. De fire politikerne i komité for finans og næring mener det ikke er nødvendig å selge i det hele tatt

Jan Einar Greves begrunnelse for å selge er at en nødvendig oppussing av leiligheten i stiftelsen bli så dyr at stiftelsens kapital blir tappet på en økonomisk uforsvarlig måte. Avkastningen fra kapitalen brukes til å subsidiere leien.

Politikerne mener Greve legger opp til en altfor dyr oppussing.

— Vi mener det er unødvendig med en så omfattende oppussing. 200.000 kroner per leilighet betyr jo en total renovering, sier Liv Wigdis Smith.

— Standarden er ikke så dårlig på disse leilighetene. Og hva skal en enslig eldre kvinne med en diger oppvaskmaskin? spør Lill Karin Dale.

Enestående miljø

De fire politikerne har vært på besøk hos de eldre kvinnene på Frøkenstiftelsen.

— Dette er svært oppegående kvinner som er opptatt av det som skal skje med leilighetene, sier Dale.

— Ja, vi vil gjenopprette damekomiteen og la kvinnene selv bestemme hvem som skal tas inn når leiligheter blir ledige, sier Torstein Dahle.

— Dette er en fremtidsrettet form for eldreomsorg, sier Mette Nora Sætre.

De fire politikerne kan ikke få fullrost nok det gode miljøet som er skapt rundt leilighetene og fellesstuen i Fosswinckels gate.

— Jeg tror det er slik vi alle vil like å ha det når vi blir gamle, sier Liv Wigdis Smith.

Eget styre

Når saken om salg av leilighetene kommer opp i komité for næring og finans i dag, vil trolig en enstemmig komité avvise Greves forslag. Komitéen vil også gå inn for å opprette et eget styre. I dag er byrådet styre for stiftelsen, en ordning politikerne ikke er fornøyd med. Beboerne skal være representert i styret.

— Det første vi ber det nye styret sette i gang med, er å gjennomgå økonomien i stiftelsen, og vurdere graden av oppussing, sier Mette Nora Sætre.

— Med en mindre omfattende oppussing bør stiftelsen ha god økonomi til å subsidiere leien til beboerne i fremtiden. Foretas det en omfattende oppussing, slik Greve legger opp til, vil stiftelsens økonomi være anstrengt, sier Torstein Dahle.