På verkstedet på Kronstad står vognene i kø for reparasjoner. I går ble vogn 211 polert, mens en annen vogn fikk satt inn en ny rute.

Mandag ble vognen truffet av en lastebil ved Brann Stadion holdeplass. Lastebilen kom for langt ut i en sving, og havnet i bybanetraseen. Der var det allerede trangt om plassen.

Alle slapp med skrekken – men for passasjerene på Bybanen ble det forsinkelser, og nok en vogn måtte tas ut av drift.

Det er ikke første gang: Til sammen 15 ganger de siste 11 ukene har Bybanen hatt driftsproblemer, ifølge Bybanens egne meldinger.

Vi forventer at de tekniske feilene blir langt færre etter hvert, Carl Erik Nielsen, daglig leder i Bybanen

Motortrøbbel

Syv av tilfellene er tekniske problemer, der det har vært problemer med enten bremsesystemet eller motorkjølingen. De resterende tilfellene er ulykker.

— Vi forventer at de tekniske feilene blir langt færre etter hvert, sier Carl Erik Nielsen, daglig leder i Bybanen.

Han snakker om det han kaller innkjøringsfeil og barnesykdommer. Om reservedeler som har vært trege å få tak i og vognsett som, selv om de er bygd identiske, sine individuelle problemer.

— Jeg tror nok vår leverandør, Stadler, har undervurdert omfanget av skader vi har hatt i Bergen. Plutselig skjer det et smell, og vi får for liten kapasitet, sier Nielsen.

Samtidig mener han Bybanen har lært av sine feil etter hvert som trafikklederne er blitt varme i trøyene.

— Når noe skjer, skal trafikklederne vurdere hvor stort omfanget er. Ofte handler det om små problemer, der vognene må resettes. Dette er erfaringer vi har fått etter hvert, sier Nielsen.

Har hatt 14 kollisjoner

Bybanens sikkerhetssjef, Øyvind Knapskog, mener Bergen ligger midt på treet i antall ulykker, sammenlignet med byer i Europa.

— Da snakker vi om byer som har hatt bybane i mange år. Vi er i en oppstartsfase, tross alt, sier Knapskog.

Nielsen er forundret over hvor mange ulykker det har vært, selv om ingen til nå er blitt alvorlig skadet i møte med en bybane. Ifølge ham skjedde det fra Bybanens oppstart i juni 2010 til og med nyttår 14 sammenstøt mellom bil og bane.

Både han og Knapskog mener en klar overvekt av ulykkene skyldes feil fra bilførernes side.

— Ulykker skjer, noe annet er naivt å tro. Men at det skulle være 14 ulykker på så kort tid, trodde jeg ikke skulle skje, sier Nielsen.

Bybanen har fått kraftig kritikk fra konsulentselskapet Sweco for steder de svenske konsulentene mener er trafikkfarlige. Etter å ha gått gjennom bybanetraseen, anbefalte de tiltak på til sammen 101 steder.

15 av dem regnet konsulentene som steder med høy risiko eller alvorlighetsgrad. Noen av punktene er nettopp steder der flere ulykker har skjedd.

Kjører på rødt lys

Blant eksemplene er krysset over Fjøsangerveien ved Bystasjonen. To ganger har også metall kommet i kontakt med metall ved en utkjøring på Danmarks plass. Der har bilister fulgt et kjøremønster som var tillatt frem til Bybanen kom.

— Veldig mange av ulykkene handler om at biler kjører ulovlig, enten på rødt lys eller mot skiltingen, sier Knapskog.

Det har også vært ulykker der biler sto så nært at Bybanen ikke skulle ha kjørt, ifølge han.

— Det er større konsekvenser når noe skjer med Bybanen. Det er flere passasjerer om bord, sier Knapskog.

— Og så er det mye oppmerksomhet når Bybanen er i en ulykke. Bussulykker er blitt mindre interessante. Kanskje kommer det noe godt ut av det også. De involverte gjør i alle fall mye for at ting ikke skal skje, sier Nielsen.