Onsdag bestemte Fylkesmannen i Hordaland at han ikke vil stanse rivningen av Jonsvollskvartalet.

Det var velforeningene og Fortidsminneforeningen som hadde klaget byrådets rivningsvedtak inn for Fylkesmannen. De klaget på at byrådet tillot riving før grunneier hadde fått godkjent byggeplanene for kvartalet.

Og de klaget på at rivningstomten midlertidig skulle brukes til parkering.

Fylkesmannen mener imidlertid at siden kommunen har tatt stilling til hva rivningstomten skulle brukes til, er det et argument for å tillate riving. Dette fordi paragrafen som ikke tillater riving før det foreligger rammetillatelse, er ment å hindre uønsket bruk av rivningstomter.

Han er likevel kritisk til at Bergen kommune brukte nesten fem måneder på å forberede klagesaken før den ble oversendt Fylkesmannen. Klagerne leverte sin klage 6. februar, men kommunen sendte ikke klagesaken til Fylkesmannen før i slutten av juni. Behandlingsfristen er ifølge Fylkesmannen på bare seks uker.