OGNE ØYEHAUG

Bergen og Omland Havnevesen har ingen planer om å endre dagens forbud mot direktesalg av fisk ved kaiene i Bergen. Det bekrefter markedskonsulent Helen Hovland i havnevesenet.

— Jeg tror vi skal ha det slik vi har det i dag, sier Hovland.

Det betyr at fiskebåter får ligge til kai ved Bontelabo om sommeren, og eventuelt ligge lenger inne i Vågen når høststormene velter inn over Vestlandet.

Frykter kritikk

Men selge fiske får fiskerne ikke på noen av stedene. Havnevesenet frykter protester fra torghandlerne og fiskemottaket på Bontelabo om de sier ja til fiskehandel.

— Jeg tror vi ville fått stor kritikk, sier Hovland.

Bergens Tidende skrev i går at det er interesse fra fiskere for å selge fangsten direkte ved kai, og at det pågår en diskusjon fiskerne mellom om deres eget salgslag burde tillate slikt salg i større grad enn i dag.

Men så lenge havnevesenet ikke vil slippe fiskerne til, hjelper det ikke hva fiskerne selv sier.

Fortrengt av lystbåter

Innerste i Vågen er det lystbåtene som skal råde grunnen ifølge havnevesenets reguleringer. I fjor var over 5000 båter innom, båtturister som la igjen over en halv million kroner i havneavgift.

I sommersesongen er det fullt, og presset har økt etter at terrortrusselen har ført til skjerpet sikkerhet rundt passasjer- og godstrafikken på havnen.

— Det er vanskelig å utvide for flere lystbåter nå på grunn av de nye sikkerhetsreglene, sier Hovland.

Skulle fiskebåtene fått plass helt innerst i Vågen, ville hver fiskebåt fortrenge mer enn én lystbåt, både fordi fiskebåtene er større, og fordi fiskebåtene trenger mer plass rundt seg enn lystbåtene.

Ønsker ikke handel

Hensynet til lystbåtene, torghandelen og fiskemottaket på Bontelabo er ikke de eneste grunnene til å si nei til fiskehandel fra båt.

— I tillegg ønsker Bergen og Omland Havnevesen ikke salg fra kaiområdet, sier Hovland.

Havnevesenet frykter at handel skal føre til bossproblemer og en opphopning av folk som kan være et sikkerhetsproblemer og til hinder for dem som vil spasere på kaien.

Prioriterer torget

— Jeg hadde håpet du ikke skulle ringe meg, sier leder for Bergens Reiselivslag, Tor Warberg.

Warberg frykter at han legger seg ut med noen uansett hva han sier om å tillate direkte salg ved kaiene. Fiskere ved kaien kan være et pluss for turister og fastboende, vedgår Warberg.

— Det er jo en opplevelsesfaktor i seg selv som er spennende, sier han.

Men når Warberg veier for og imot, kommer han likevel til at det ikke bør åpnes for direktesalg,, fordi torghandlerne da kan bli truet av konkurransen og legge ned.

— Det som er viktig, er at vi har et levende torg, sier Warberg.

LYSTBÅTER FØRST: Bergen og Omland Havnevesen prioriterer lystbåter innerst i Vågen og har ingen planer om å rydde plass for fiskere som vil selge fisk ved kaikanten.<br/> ARKIVFOTO: EINAR HÅLIEN