HENNING A. HELLEBUST henning.hellebust@bt.no

Etter å ha brukt nær ti millioner kroner på restaurering av sjøboden på Måseskjæret, har Maaseskjæret AS, med forretningsfører Arvid Knudsen i spissen, stoppet arbeidet i protest mot Bergen kommune.

Den over 200 år gamle sjøboden, også kalt Tørrfisk-katedralen, skal restaureres og bygges om til restaurant, kontor, museum og kurs— og konferansesenter. Et notat fra Byantikvaren fikk Knudsen til å sende de ni tømrerne på dør, selv om rehabiliteringen langt fra er ferdig. Byantikvaren mener at det ikke bør være flere vinduer i sjøboden enn da den var full av fisk. På den siden som vender mot leilighetene på Måseskjæret, er det så godt som ingen.

— Død fisk trenger ikke lys, men det trenger levende folk. Vi skal opprettholde fasaden i hovedtrekk, men uten vinduer føler vi at noe grunnlaget for å drive sjøboden blir fratatt oss, seier Knudsen.

Vern en forutsetning Forutsetningen for å få kjøpe Måseskjæret og bygge boliger der midt på 1990-tallet, var vern og restaurering av sjøboden. Slik sikret kommunen seg at et bygg, der verneverdien blir sammenlignet med Bryggen og Røros, blir tatt vare på. Byantikvaren mener at få vinduer er trekk som er viktige for å holde den mest mulig original.

— Dette er et teknisk kulturminne i fredningsklassen. Det har nasjonal og internasjonal verdi. Boden er helt enestående, der hun står synlig fra Sandviken. Vi er opptatt av hovedkarakter, og mener derfor at et redusert antall lysåpninger må opprettholdes, seier konstituert byantikvar Bente Mathisen, som håper det er mulig å finne en løsning begge kan være enige om.

Eksproprierte eiendom I april ble 22 parkeringsplasser på Maaseskjæret AS' eiendom, vedtatt ekspropriert av Bergen kommune. - Det forringer leienivået uten parkering. Dette vil skape problemer med leiekontrakter, slik at vi taper vesentlige leieinntekter. I kombinasjon med meldingen fra Byantikvaren, opplever jeg at vi blir fratatt grunnlaget for å drive sjøboden. Konsekvensen kan være at boden blir stående som den er nå, sier Knudsen.

I reguleringsplanen fra 1996 var det vedtatt at tarmen langs nye Sandviken brygge skulle brukes til parkeringsplasser, noe Maaseskjæret AS og Knudsen tok som utgangspunkt for sine planer. I 1998 bestemte Bergen kommune at tarmen skulle sikre offentlig tilgang til sjøen i Sandviken. Parkeringsplassen skulle dermed bli til et torg med en brygge. Etter hyppige protester fra Knudsen, vedtok kommunen å ekspropriere parkeringsplassene rett før påske.

— Ansvaret for å erstatte parkeringsplassene er lagt hos Selmer, utbygger av Sandviken brygge. Derfor regner vi med at Maaseskjæret AS har gode muligheter til å skaffe parkeringsplasser likevel, blant annet i parkeringshuset som skal bygges ved siden av, og i underetasjen på Sandviken brygge. Det blir bare litt lenger å gå, sier spesialkonsulent Kari Engebretsen ved Miljø og byutvikling i Bergen kommune.