MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.noDenne uken ble det bestemt at øyeoperasjoner som krever lystgass skal gjøres ved andre avdelinger eller sendes til andre sykehus. De ansatte vil ikke lenger utsettes for den helsefarlige gassen.En intern måling av luften under fire øyeoperasjoner i oktober i fjor viser at snittverdien av utslippene er opp mot 30 ganger høyere enn tillatt, og hele 90 ganger over verdiene som Arbeidstilsynet anbefaler. Svært helseskadelig Lystgass er ingen spøk. For dem som blir utsatt for den lukt— og fargeløse gassen over lengre tid, er den svært helseskadelig. Flere ansatte ved Øyeavdelingen oppholder seg i operasjonsstuene gjennom en hel arbeidsdag.Gassutslippene kommer trolig fra en lekkasje rundt pasientens munn. De største utslippene kommer under operasjon av små barn.Legen sitter rett over pasientens hode, akkurat i det området der helsefaren er størst. Bestiller nytt anlegg Analysen av undersøkelsen ble først klar i slutten av forrige uke. Arbeidstilsynet ble informert, og har i et brev pålagt sykehuset å sette i verk strakstiltak for å beskytte helsen til de ansatte. Sykehuset har fått frist til 1. juni på å installere nytt ventilasjonsanlegg med avsug nær pasientens hode.Allerede mandag stanset anestesilegene all bruk av lystgass ved avdelingen. Under et møte på sykehuset torsdag ble det bestemt at alle pasienter under seks år skal opereres ved en annen avdeling. De som trenger spesialutstyr vil bli sendt til andre sykehus. Intravenøs narkose Eldre pasienter vil kun få tilbud om intravenøs narkose. Haukeland vil bestille nytt ventilasjonsanlegg over helgen. Det vil tidligst være på plass 31. juni.Inntil den tid nekter altså anestesilegene å bruke lystgass på Øyeavdelingen.

Fakta/ lystgass * Dinitrogenoksid. Lukt- og fargeløs narkosegass.* Tas opp i små mengder gjennom lungene. Skilles ut etter 17-35 minutter etter at behandlingen er avsluttet.* Kortvarig eksponering kan gi trøtthet, hodepine og svimmelhet. * Eksponering over tid kan gi nedsatt fruktbarhet eller skader på fostre, på nervesystemet, lever, nyre og immunsystemet. Lystgass kan også være kreftfremkallende.

Her på operasjonsavdelingen ved Øyeavdelingen på Haukeland sykehus er det målt 30 ganger høyere utslipp av helsefarlig lystgass enn det som er tillatt.