— Vi hadde håpet på enstemmighet i komiteen, for da hadde det blitt et bedre trykk mot Fylkesmannen, men flertall er viktig, sier Terje Middelthon. Han representerer en av de ti familiene fra Hatlestad som ble rammet av det ødeleggende raset 14. september 2005.

Politisk uenighet

Enighet ble det ikke, selv om rasofrene fikk mye sympati i komité for miljø og byutvikling i går. Samtlige politiske partier ville gjerne støtte de ti familienes ønske om å bygge eneboliger sammen på et område ved Kaland gård. Men opposisjonen kunne ikke støtte den foreslåtte reguleringsplanen som innebærer bygging av 15 boliger på et område regulert til landbruksformål.

— Vi ser veldig positivt på at familiene får bygge sammen, men vi kan ikke støtte forslaget om 15 boliger i et område der det er satt svært restriktive regler for å gi dispensasjon, sier Per Stiegler (Ap).

Han fikk støtte fra Venstre, Sp og SV, som alle stemte mot forslaget til reguleringsplan. Men med stemmene fra KrF, Frp og Høyre går reguleringsplanen til bystyret med et flertall i ryggen.

Dobbel innsigelse

Problemet er innsigelsene. Et enstemmig fylkeslandbruksstyre har tidligere levert innsigelse mot planene. Under møtet i komiteen i går ble det også kjent at Fylkesmannen har levert innsigelse. Dermed kan ikke bystyret i Bergen egengodkjenne reguleringsplanen.

— Vi går mot planen fordi dette er et vedtatt grøntområde. Det skal svært mye til for å få endret reguleringsformålet, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Veien videre er krevende for beboerne. Aller først må Fylkesmannen ta stilling til om det er grunnlag for å megle. Kommer han frem til at det lar seg gjøre med et kompromiss, vil han kalle partene inn til meglingsmøte.

— Det kommer eventuelt til å skje rimelig raskt etter at bystyret har gjort sitt vedtak, lover Alsaker.

Ber om fortgang

Fører ikke en eventuell megling frem, er det Miljøverndepartementet som avgjør om reguleringsplanen kan vedtas eller om den skal avvises. Det kan ta tid og det passer de ti familiene dårlig.

— Aller viktigst for oss er at det blir gjort fortest mulig. Det er fortsatt folk som sitter i leide leiligheter og venter på en avklaring, sier Middelthon.

— Flere av dem som ble rammet av raset sliter ekstremt mye på denne tiden av året med storm og regn. Dette område ligger på en haug med masse stein under. Det er ikke rasfare noe sted, og det er veldig viktig for oss, legger Helen Kaland til.

De ti familiene som etter raset er blitt knyttet svært tett sammen, ønsker å bo på et felles boligområde.

— Alle vet hvordan du har det uten at de behøver å spørre for mye. Det er viktig både for oss og ungene at vi har likesinnede rundt oss, sier Kaland.