— Jeg ønsker å se grundigere på denne saken og ta den opp til politisk behandling, sier Gisle Handeland (Ap) (bildet) til Bergens Tidende. Han har nå bedt fylkesopplæringsavdelingen innhente en oversikt over omfanget av salg av lærebøker ved skolene.

Bergens Tidende avslørte i forrige uke at en rekke skoler, ikke bare i Hordaland, men i hele landet, solgte lærebøkene de tidligere hadde fått gratis, for halv pris til elevene. Trond Giske sørget som utdanningsminister for at landets videregående skoler over to år fikk 200 millioner kroner til kjøp av lærebøker som elevene kunne låne. Mens elever ved enkelte skoler fortsatt fikk låne bøker, måtte andre kjøpe dem for halv pris. Trond Giske var selv sjokkert over salget og mente bøkene var elevenes og ikke skolens eiendom. Han har bedt Utdanningsdepartementet skaffe seg oversikt over hvor mange skoler som har solgt bøkene.

Utdanningsdepartementet har nå sendt brev til skolene. Det mener salg av bøker kan være i strid med forutsetningene om at midlene som er blitt bevilget til lærebøker i sin helhet skal komme elevene til gode. Departementet forutsetter at fylkeskommunene og de statlige og private skolene følger opp dette og at de blant annet sørger for at inntektene fra salg av lærebøker fortsatt kommer elevene til gode. Dette betyr at midlene skal komme flere årskull til gode.

Foreløpige undersøkelser tyder på at det er få skoler i Hordaland som har solgt bøkene for halv pris.