TURID KJETLAND

Det vedtok fylkesutvalet på møtet sitt i går. Politikarane fekk onsdag vite at det nye kunst-og kultursenteret kjem til å koste 33,6 millionar kroner — seks millionar kroner meir enn det fylkestinget har vedteke. Og fylkesutvalet var altså ikkje villig til å bruke meir pengar på tusenårsstaden. No får fylkesrådmannen i oppgåve å vurdere om det er mogleg å fremje eit revidert prosjekt som heldt seg innanfor budsjettet på 27, 5 millionar, med Kvam herad si deltaking.

— Ifølge fylkesbyggesjefen vil det å begynne på nytt, med eit mindre prosjekt, bety at tusenårsstaden ikkje rekk å stå ferdig til jubileet 7. juni 2005?

— Ja, det er klart heile prosjektet står i fare. Men det kan hende Kvam herad kan bidra med meir, blant anna sponsorar, seier fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg (KrF). Ho synest det er sørgeleg viss kunst-og kultursenteret ikkje blir realisert: - Det var mitt framlegg, og det er hjartebarnet mitt.

I går ettermiddag hadde ikkje Astrid Kristin Selsvold (Ap), ordførar i Kvam, fått noko informasjon frå Hordaland fylkeskommune om situasjonen for tusenårsstaden. - Men eg er bekymra for prosessen, det ser som dette tyder at det ikkje blir nokon byggestart i mars slik planen var. -Fylkesrådmannen meiner at tusenårsstaden ikkje kan byggast for mindre enn 33,6 millionar. Kan Kvam herad bidra med seks millionar kroner i tillegg til dei fire som alt er gitt i tilskot? - Det kan eg ikkje seie noko om før vi har fått drøfta saka politisk, seier Astrid Kristin Selsvold.