Det bekrefter næringsbyråd Øistein Christoffersen. Anlegget, døpt Helleren, er det største byggeprosjektet kommunen har for tiden og var opprinnelig budsjettert til cirka 720 millioner kroner.

— Ja, byggingen stopper opp. Vi mangler tegninger fra den danske arkitekten, sier han.

Kan kreve erstatning

— Når får dere tegningene for bygget?

— Det er helt umulig å si. Vi tror det kommer av kapasitetsproblemer hos arkitekten. Vi må vente på arkitekten, men de skal øke kapasiteten. I tillegg er det entreprenørbytte og kommende ferie, så vi vet ikke. Jeg skal varsle bystyret om dette og legge frem tertialrapporten for prosjektet mandag, sier byråden.

Han har ingen formening om hvor store forsinkelser det blir, men varsler allerede nå at det kan bli tale om erstatning fra arkitekten.

— Ved uaktsomhet kan vi kreve erstatning.

— Hva er kostnadsestimatet for svømmeanlegget nå?

— Det er fortsatt usikkert. Vi venter på de siste anslagene for grunnarbeidet. De får vi 1. juli. Det er derfor vi ikke har gått til bystyret før. Vi kommer tilbake med budsjettjusteringer, sier Christoffersen.

Rødt er opprørt

Det som er sikkert er at det var en overskridelse i grunnarbeidene på rundt 79 millioner kroner, som BT tidligere har skrevet. I tillegg er det en tvist med entreprenøren NCC om 43 millioner kroner.

— Noe av dette er løst ved forlik, men det er flere tvistepunkter. Grunnarbeidet ble vesentlig dyrere, mye forurenset masse måtte kjøres bort. Det er skrekkelig dyrt. Det er helt umulig å si hva dette vil koste. Det er også feil i rapporter og det vil komme korrigeringer. Vi må også huske på at budsjettallene ikke er justert for prisstigning, sier Christoffersen.

Gruppeleder for Rødt i bystyret Mathias Hunskår Furevik er opprørt over nok en forsinkelse.

— Man har allerede hatt forsinkelser på ett år. Ytterligere forsinkelse gir i hvert fall ikke svømme-EM i 2012. Byrådet har jo ikke styring verken på prosjektet eller kostnader. Man kan jo ikke være byråd når man har så lite kontroll. Det er katastrofalt, dette er kommunens største byggeprosjekt. Per 15. juni er det fakturert 259 millioner kroner, 105 millioner kroner er uforutsette. Det tok bare tre måneder fra prosjektet startet før den første kostnadssmellen kom, sier Furevik, som påpeker at kommunen har ventet i et halvt år på tegningene.

BT fikk ikke tak i gruppeleder for Ap Terje Ohnstad for en kommentar lørdag kveld.