I nærmere 70 år har den bratte turveien som stiger 313,5 høydemeter fra Fjellveien via mer enn 600 trappetrinn opp til Sandviksfjellet gledet og utfordret bergensere og tilreisende. Tidens tann, og ikke minst rennende vann, har tæret sterkt på turstien. Mange av steinene som utgjør trappetrinnene, har rast ut. Enda flere trappetrinn har løsnet fra sitt opprinnelige leie og vipper når man går på dem.

Litt om Stoltzekleivens historie: Turstien ble bygget i mellomkrigstiden som nødsarbeid for arbeidsledig ungdom. Generalforsamlingen i Sandviken Bataljon i 1935 tok initiativet til prosjektet. Et sted mellom 50 og 100 ungdommer var engasjert i byggingen. Stien fikk navn etter Stoltzegården, som lå ved oppgangen.

Trappetrinn raste ut

Den dårlige forfatningen som Stoltzekleiven etter hvert var kommet i etter nærmere 70 år som krevende, men attraktiv turvei, nødvendiggjorde utbedring. I nedre del av stien var det nødvendig å drenere vann unna. Høyere oppe var løse eller manglende trappetrinn problemet. Deler av traseen er så bratt, at trappetrinn på «rømmen» kan være livsfarlig for dem som befinner seg nedenfor på stien eller i Fjellveien. Dessuten var stien på enkelte strekninger både glatt og vanskelig å forsere der steinene var borte. Behovet for vedlikehold av stien var blitt påtrengende, og sto oppført som nødvendig tiltak innenfor forvaltningsplanen for Byfjellene.

Et slit

Dermed satte kommunens grønne avdeling i gang: Harald Toppe og sønnen Per er engasjert for å vedlikeholde Stoltzekleiven. De jobber bare dager med brukbart vær fordi mye nedbør gjør at steinene er glatte å gå på, og arbeide med, når de blir våte. Bergens Tidende treffer de to i full sving med å grave grøfter og legge utraste steiner på plass som trappetrinn.

— Jammen må det har vært et slit å bygge disse trappetrinnene i sin tid. Noe av arbeidet er bra utført, noe mindre bra. Det er ikke så rart at kvaliteten på arbeidet varierer fordi mange av ungdommene som deltok i byggingen av trappene ikke var vant med slikt arbeid, sier Harald Toppe.

Han forteller at alle turgåerne som passerer, er full av lovord over at Stoltzekleiven blir reparert. - Alle som passerer er positive til at stien og trappene blir utbedret, forteller Toppe.

Toppe vil gjerne at Bysiden etterlyser ungdommene som deltok i byggingen av stien for nærmere 70 år siden. Hvis noen av dem fortsatt lever ønsker han å komme i kontakt med dem.

<b>ARBEIDSLAGET:</b> Harald Toppe og sønnen Per (fremst på bildet) har fått i oppdrag å utbedre stien og trappene.
Arne Nilsen