• Vi må i større grad kunne måle resultatet av bistand som gis gjennom FN og fra enkeltland, sa Jens Stoltenberg da han møtte studentene i Bergen.

Stoltenberg tok for seg miljøproblemer og FNs rolle både når det gjelder internasjonale klimaavtaler og arbeidet mot fattigdom. Han orienterte om en rapport med forslag til endringer av verdensorganisasjonen som han nylig har overlevert. Den foreslår en rekke reformer for å gjøre FN-systemet mer effektivt.

– Rapporten kan bli lagt i en skuff og glemt, men her er det tre statsministere og en rekke toppolitikere som står bak, sa Stoltenberg. Han sa også at enkeltforslag, som bedre måling av verdien av bistanden, kan gjennomføres av enkeltland eller flere land samlet.

Stoltenberg ble møtt av et stappfullt hus i Studentersamfunnet i Bergen. Han fikk begeistret applaus da han erklærte at han egentlig alltid hadde ønsket å bli akademiker og at han fikk en god følelse ved å møte studenter i et universitetsmiljø.