I motsetning til finansminister Per-Kristian Foss og NHO, støtter Stoltenberg Fellesforbundet når de i lønnsoppgjøret krever tjenestepensjon til alle sine medlemmer.

Han vil ikke kommentere størrelsen på kravet, mens ser det som positivt at tjenestepensjoner blir en del av lønnsoppgjøret.

Skulle Fellesforbundets krav om en innskuddsbasert tjeneste pensjon på tre prosent av inntekten, kan vi bare pakke sammen uttrykker, direktør og medeier i Janus-fabrikken, Vebjørn Vangen.

— Jeg ser uansett for med et spleiselag for å få det til, sier Stoltenberg.