Han svarte igjen og igjen at han er for en rettferdig og forutsigbar asylpolitikk. Men at det vil være feil å la de vel 460 barna som nå trues med utkasting, få forlenget opphold i Norge.

— Det vil være urettferdig mot alle de som tidligere er tvangsutsendt, mot de som har reist frivillig og ikke minst mot alle de over to tusen som har fått innvilget asyl, men ikke får plass i kommunene, sa statsministeren.

— Jeg synes utlendingsloven er god, og det er viktig å ta hensyn til barns beste. Men det hensynet skal ikke trumfe over alle andre hensyn i asylpolitikken, sa han.

Justering

På en pressekonferanse etter spørretimen ble han spurt om hva SV kan oppnå innad i regjering, som de viste til da de stemte mot forslag til liberalisering som de er for, da dette var oppe i Stortinget på mandag.

— Regelverket har vært endret i Stortinget flere ganger, og i den stortingsmeldingen som regjeringen skal legge frem før sommeren vil vi gå gjennom regelverket på nytt. Da kan det bli snakk om justeringer, men ikke en liberalisering. Justeringen kan kanskje gi mer retur av asylsøkere som har fått avslag. Det er rett at vi har hatt uenighet innad i regjeringen, men den politikken vi har ført er nedfelt i Soria Moria-erklæringen , sa Stoltenberg.Han understreket at problemet i alle år har vært mangel på returavtaler med land der asylsøkerne kommer fra.

— Vi kan ikke sende folk tilbake uten returavtaler, derfor er jeg glad for at vi nå har fått på plass en avtale med Etiopia, som nettopp trådte i kraft. Han avviste eh hver spekulasjon om at denne avtalen harv sammenheng med at Etioåia har fått betydelig økt bistand fra Norge de siste årene.

— Det kjenner jeg ikke til, det må dere spørre bistandsministeren om.

Ingen storm

Statsministeren møtte imidlertid ingen samstemt storm, mot verken asylpolitikken eller planene om å sende ut 460 barn uten oppholdstillatelse.

Det var bare KrF og Venstre som opponerte i Stortinget. Høyre var på linje og Fremskrittspartiet ville ha en plan for en mer streng håndtering. Ingen fra regjeringspartiene ( Ap,SV Sp) tok ordet.

KrF-leder Knut Arild Hareide spurte om de i SV og Ap som vil ha en mer human asylpolitikk må vente på et regjeringsskifte for å få dette innfridd. Det fikk Frp-leder Siv Jensen til å utbryte:

— Hvilken regjering skal det være?

Hva mener du om norsk asylpolitikk? Si din mening under!

UBØYELIG: Statsminister Jens Stoltenberg gav i dag ingen innrømmelser, og få håp til regjeringspartner SV, som ønsker å få til en mer liberal asylpolitikk her i landet.
SCANPIX