Avtroppende leder i Venstre, Lars Sponheim, opplyser i dagens Bergens Tidende, at Stoltenberg på en fisketur i fjor sommer spurte om han kunne tenke seg å være med i en regjering uten SV. Stoltenberg bekrefter samtaler

BTs oppslag har ført til hektisk aktivitet i både regjeringskontorer og redaksjoner i formiddagstimene.

Ringte

Statsminister Jens Stoltenberg og hans stab bestemte seg tidlig for ikke å gi noen intervjuer om saken, men Stoltenberg valgte å ringe opp Sponheim for å snakke om saken.

Statsministerens politiske rådgiver, Mina Gerhardsen, sendte ut følgende sms-melding på vegne av statsministeren:

— Det er riktig at jeg ved flere anledninger har hatt samtaler med Lars Sponheim om den politiske situasjonen, aktuelle saker og situasjonen fremover. I samtaler om valget har jeg vært klar på at mitt mål og eneste plan har vært fortsatt flertallsregjering med SV og Senterpartiet

Ingen kommentar

— Vi snakket også om mulige utfall av valget dersom vi mistet flertallet, men slik også Lars Sponheim sier i BT, var dette uforpliktende samtaler og ingen alternativ plan.

KrF-leder Dagfinn Høybråten vil ikke kommentere samtalene mellom Sponheim og Stoltenberg utover å vise til at KrF ville gå i opposisjon til alle regjeringer de ikke var en del av.

— Jeg vil ikke spekulere i hva som kan skje i fremtiden eller om fire år. Vi er ikke der nå, sier Høybråten.

Rune Sævig