Tre uker før valget kom ordningen som LO og forbundet Industri og Enerig streiket for i juni. Den gang var kravet langsiktige kontrakter for den kraftkrevende industrien i Norge. I går kom svaret, og både LO, industriens selv og regjeringen kalte det en gledens dag.

Statsminister Stoltenberg sa til bt.no at disse 20 milliardene ikke er en siste krisepakke fra regjeringen, i forbindelse med finanskrisen.

– Men vi har nå over tid fått på plass seks byggeklosser som utgjør det nye kraftregimet i industrien.

– Garantiene som nå kommer på plass håper vi vil utløse investeringer i industrien, ikke minst innenfor miljøvennlig energi. Ordningen vil fungere på samme måte som når du skal oppta et boliglån: Har du en garanti, i form av fast eiendom eller en rik far, vil du kunne får lavere rente enn uten.

Garantiavtalen skal bare gå til kjemisk industri, treforedling og metallindustri, med et minimum kraftforbruk på 10 GWh og kraftavtaler på minst 7 år.

Pakken kommer altså statsbudsjettet i oktober, og er avhengig av å bli vedtatt i det nye Stortinget.