— Hun har vært partileder lenge. Men hun har sagt at hun fortsatt skal være med på laget, sier statsministeren.

Han sier at Halvorsen ikke vil gå ut av regjeringen selv om hun trekker seg som SV-leder.

— Hun går ikke ut av regjeringen, og hun har gjort det klart at hun ønsker å bidra til samarbeidet, sier Stoltenberg.

Statsministeren mener det er naturlig at Halvorsen går av til neste år slik at den nye SV-lederen får tid til å sette sitt preg på partiet før stortingsvalget i 2013.