Fylkesmannen i Hordaland har opphevet Fjell kommunes vedtak om å inndra hotellets skjenkeløyve i én uke. Usikkerheten dreier seg blant annet om skjenkekontrollørenes klokker har vært riktig innstilt.

For over ti måneder siden besøkte to kontrollører Ågotnes hotell. De rapporterte om tre brudd på skjenkereglene, knyttet til at berusede personer fikk adgang til lokalene, at de ikke ble bortvist og at skjenketiden ikke ble overholdt.

— Vi var kanskje ett minutt for sent med skjenkingen, men ikke tre eller fire minutter, slik kontrollørene påsto, sier Frank Kjelsvik, eier og daglig leder av Ågotnes hotell.

«Ustø og snøvlete»

I rapporten la kontrollørene vekt på at to åpenbart berusede menn ramlet i området ved baren, begge noen minutter etter stengetid. Mennene beskrives som tydelig beruset med «ustø gange, snøvlete tale og svømmende øyne».

Kommunen har reagert både på at disse var til stede og at de ikke ble bortvist fra stedet.

Fylkesmannen legger derimot vekt på at dette skjedde da baren var i ferd med å stenge, og mener det må være rom for «at en da prioriterer å hente inn drikke før en setter i gang med å tømme lokalet for gjester».

Gikk klokken riktig?

Kontrollørene kunne ikke se klokken som hang i baren på grunn av «dødvinkel», men hevdet at det ble servert øl da deres egen klokke viste 01.04.

Kassaloggen viste derimot at kunden trolig ble servert mellom klokken 01.00 og 01.01, og Fylkesmannen mener derfor det «hefter stor usikkerhet ved om det ble skjenket ut over skjenketiden».

Kontrollørene mente også at flere personer drakk alkohol etter skjenkestopp klokken 01.30, og «observerte konsum av alkohol så sent som klokken 01.37». Hotellet mener denne overskridelsen ikke er så stor dersom kontrollørenes klokke gikk flere minutter feil, og har fått medhold.

Fylkesmannen har konkludert med at Fjell kommunes vedtak er gjort på delvis uriktige premisser.

- Kjekt å bli hørt

Frank Kjelsvik synes det var «kjekt å bli hørt» etter å ha klaget, men er kritisk til Fjell kommunes håndtering av saken.

— Hvor lett skal det å være å ta fra noen bevillingen? Her har vi lagt oss flate, og sagt at vi har dummet oss ut. Hadde hotellet ligget i Bergen, hadde vi fått noen prikker og en ny sjanse. Her har Fjell kommune tatt fra oss løyvet med én gang. Det er godt å se at Fylkesmannen er enig i at dette var for strengt, sier Kjelsvik.

Han legger til at hotellbaren er blitt hyppig kontrollert etter episoden, uten at kontrollørene skal ha funnet noe.

Hva mener du. Blir skjenkereglene praktisert for ulikt fra kommune til kommune? Delta i diskusjonen her.

Ågotnes hotell