Med ordfører Leif Johan Sevland (H) Stavanger kommune og fylkesordfører i Rogaland, Roald Bergsaker (H) i spissen, blir rapporten presentert i dag.

Det skjer en uke før Helse Vests ekspertutvalg legger frem sin rapport. Denne rapporten skal danne grunnlag for Helse Vest sin endelige konklusjon i organiseringen av den nevrokirurgiske virksomheten. Styret tar den endelige beslutningen i slutten av mai.

Var usikre på Helse Vest

Fylkesordfører Bergsaker bekrefter at politikerne var usikre på om Helse Vest var nøytrale nok til å sette sammen en kompetent ekspertgruppe i denne betente saken.

Derfor bestemte toppolitikerne seg allerede seint i fjor høst for å sette ned et utvalg.

— Stoler du ikke på de faglige vurderingene Helse Vest legger til grunn?

— Det er så rart med det. Temperaturen i debatten om organiseringen av hjernekirurgien har vært høy i mange år. Jeg ville forvisse meg om at Helse Vests vurderinger virkelig blir gjort på et nøytralt og kompetent grunnlag.

— Vi kommer til å sende rapporten til helseforetaket. Jeg håper de bruke begge rapportene som grunnlag for sin innstilling til styret, sier Bergsaker.

— Denne saken har Helse Vest hatt en særdeles dårlig hånd med. Det ville blitt for risikabelt om beslutningen skulle tas på Helse Vest premisser, sier Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland.

Det er Stavanger-regionen Næringsutvikling og Rogaland fylkeskommune som i fellesskap har bestilt motrapporten. Bak Stavanger-regionen Næringsutvikling står 14 kommuner i Rogaland. Styreleder for selskapet er ordføreren i Stavanger.

Gjorde vedtaket alene

— Rapporten har kostet 100 000 kroner. Rogaland fylkeskommune har tatt halvparten av utgiftene, opplyser Bergsaker.

Han alene gjorde vedtaket uten å ta saken opp verken i fylkesutvalget eller andre politiske organer.

— Hvorfor ble ikke saken diskutert i fylkesutvalget?

— Jeg syntes ikke at det var nødvendig. Fylkesutvalget har fulgt utviklingen av nevrokirurgien i mange år. Jeg følte meg på trygg grunn da jeg tok beslutning på fullmakt, sier han.

Direktør i Forus Næringspark, Erik Tjermsland sier at det ble søkt råd hos medisinskfaglige eksperter da utvalget skulle settes sammen. Men han vil ikke si hvor han hentet råd.

Vil lese den

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest sier at det inntil for to uker siden var ukjent for Helse Vest at Rogalandspolitikerne hadde tatt initiativ til å få laget en egen rapport.

— Styret vårt har bestilt sin egen rapport. Den vil legge grunnlag for administrasjonens innstilling. Men vi kommer også til å lese Stavanger-miljøets rapport om vi får den oversendt, sier hun.

Sandal understreker at Helse Vest jobbet grundig både med mandat og sammensetningen av sin ekspertgruppe.

Blant annet ble forslag til mandat og forslag til medlemmer på forhånd sendt både Stavanger og Haukeland Universitetssykehus for kommentarer.

— Vi hadde opprinnelig foreslått tre i ekspertgruppen. Stavanger vil gjerne ha inn et fjerde medlem. Det tok vi hensyn til, sier Sandal.