«Er det grunnlag for bekymring for ungdomsmiljøet i Loddefjord?»

Det var spørsmålet Utekontakten i Bergen stilte seg før kartlegging av ungdommene som har tilholdssted rundt Vestkanten, bussterminalen og områdene rundt.

I dag la Utekontakten frem rapporten. Svaret er oppløftende, mente både kartleggere og byråder.

— «Alt er bedre nå» og «det var verre før» var gjennomgående i hele kartleggingen, forteller Jannice Myrmel, som har skrevet rapporten.

Det er et syn som deles av både ungdommene selv og ulike offentlige instanser, som barnevernet, politiet, skolene og andre. Blant annet rapporteres det om lav kriminalitet.

— I tillegg gir ungdommene uttrykk for stolthet over å bo i og komme fra Loddefjord. De føler stor tilhørighet og trives godt. Det er her de vil bo, sier Myrmel.

- Flott

— Vanligvis sies det jo gjerne at «alt var mye bedre før». Her sies det «alt er bedre nå». Det er flott å høre, sier helsebyråd Hilde Onarheim (H).

Ungdommene som er kartlagt i rapporten, er de som ikke ungdom som stort sett ikke treffes av organiserte tilbud. De etterlyser selv litt flere steder å være hvor de kan være sammen, uorganisert og uforpliktende. Blant annet etterlyser de skateparken som forsvant da Vestkanten utvidet.

Fra Utekontaktens side foreslås det flere voksne med tid til ungdommene på kulturhuset Elvetun og tilrettelagte møteplasser. Tiltakene ble møtt med lovnader om rask handling fra byrådet.

— Dette er jo ikke kostbare tiltak, sier byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (KrF).

— Vi skal ta dette med til byrådet i morgen, sier Onarheim.

Frafall

I Loddefjord er andelen voksne mellom 30-59 år som har barne- og ungdomsskole som høyeste utdanning 32 prosent. Loddefjord er det området i Bergen hvor utdanningsnivået er lavest, ifølge Levekårsundersøkelsen, som ble lagt frem i fjor. Til sammenligning er tilsvarende tall for hele Bergen kommune 17 prosent.

Frafall i skolen er et problem som Utekontakten peker på. Utekontakten peker på overgangene fra barneskole til ungdomsskole, og fra ungdomsskole til videregående skole, som en tid da risikoen for å mistrives, falle ut av skolen og utvikle helseproblemer øker.

Både ungdommer og informanter i hjelpeapparatet forteller om ungdommer som sliter med spiseforstyrrelser, kroppsfiksering, slankepress, dårlig selvtillit, selvskading og depresjoner. Forhold i hjemmet og manglende mestring i skolen trekkes frem som mulige forklaringer på helseproblemer.

— Ungdommene forteller at de i liten grad snakker med foreldrene eller andre voksne om slike utfordringer, men de snakker om dette med hverandre, sier Myrmel.