GUNNAR WIEDERSTRØM

Denne uken ble det klart at begge de to Morgensol-ofrene har akseptert kommunenes tilbud om en erstatning på 725.000 kroner.

-En oppreisning

-Dette er et resultat til å leve med. Jeg er glad det hele nå er over og følte at vi nå måtte bli ferdige, sier Strand.

Hun mener kommunen med dette har tatt et moralsk ansvar for de mange overgrepene hun og venninnen ble utsatt for under oppholdet på barnehjemmet Morgensol.

-Det er en oppreisning. Etter to års kamp ble vi endelig hørt. Jeg opplever å være et helt menneske. Etter hvert som jeg begynte å jobbe med saken, husket jeg mer og mer av alt det fæle jeg hadde opplevd. Jeg begynte til og med å tvile på mine egne opplevelser. Nå har de hørt på oss og skjønt hva som foregikk.

Hjelp for andre

Strand sier hun ganske tidlig ble opptatt av at dette ikke bare var en kamp for hennes egne interesser.

-Jeg har hatt andre i tankene. Denne kampen har ikke bare handlet om oss to. Jeg har hele tiden ønsket at det skulle komme andre til gode. Når vi ser hva som ble resultatet med granskning og tilbud om billighetserstatning for alle som har lidd overgrep, er dette til å leve med. Ja, jeg er stolt over resultatet.

Først og fremst er dette de to kvinnenes kamp, men Strand vil og takke advokat Stig Åkenes Johnsen for innsatsen. Hun mener også BTs journalist Marianne Røiselands artikler har vært en viktig støtte til likes med NRK Hordalands mange innslag og reportasjer.

-Vi har fått hjelp fra mange politikere og. Ingen nevnt og ingen glemt.

Glad byrådsleder

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har ikke sett det endelige forliket, men hun er glad for at det er kommet til enighet mellom partene. Formelt skal byrådet godkjenne avtalen. Hun sier forliket ikke vil danne mønster for kommunens tilbud til andre ofre.

-Vi har oppnevnt en kommisjon. Både denne og bystyret skal si sitt. Vi har gått inn for en kommunal billighetserstatning, men hva som blir satsene for denne må vi komme tilbake til.

-Kommunen avviste først forlik, og ville ha saken for retten, Er dere drevet fra skanse til skanse?

-Det er det mange som har sagt, men en del har og forstått at slike saker ikke er enkle. Vi må ta hensyn til at vi skal opptre likt for alle. Det er vanskelig å distansere seg fra gjeldende lov når det gjelder foreldelse. Jeg har aldri vært opptatt av å vri meg unna ansvar, men vår behandling skal være rettferdig. Og er det urimelig at vi bruker en del tid på en sak der det har vært reist svært store krav mot kommunen, sier Strøm-Erichsen?