For en tid tilbake presenterte vi et bilde av en stolt familie utenfor et nybygd hus i Åsane. Vi ante ikke hvem personene var og var heller ikke sikre på om bildet var fra Morvik eller Tertnes.

Vi antok at bildet kunne være tatt i slutten av 1920-årene eller kanskje litt senere. Det eneste vi var helt sikre på var at bildet tilhører Ida Sofie Tertnes. Bildet viser en familie på fire og i bakgrunnen er huset under bygging.

Det tok lang tid før denne bildegåten ble løst, men iherdig innsats fra brødrene Einar, Johannes og Norvald Morvik gav til slutt resultater. Jørgen Morvik ble forevist dette bildet og han kjente igjen huset der han ble født. Bildet er fra Morvik og er nok tatt på en søndag (hvit skjorte-kvithue) før 1920. Familien på fire foran nybygget tømmerhus uten kledning er fra venstre Harald Martin Morvik (1910-2003), Hagbart Andersen Morvik (1885-1942), konen Marta Johnsdtr (Litle-Marta) Morvik (1870-1925) og Johan Malvin Morvik (1914-1964).

Huset familien står foran er trolig bruksnummer 7 under Morvik. Dette huset står fremdeles, men er påbygget og ombygget. Det hvite huset i bakgrunnen var våningshuset på bruk nr.1 i Morvik, dette huset er revet.

Familien i Digitalarkivet

Bygdebokforfatter Kenneth Bratland har bidratt med opplysninger om familien, i tillegg til at vi kan finne mer om dem i Digitalarkivet.

Hagbart Bergton Alfred Anderssen og Maria Johnsdtr Morvik giftet seg i Åsane kirke 3. oktober 1907. I kirkeboken fremgår det at han var tekstilarbeider, bosatt i Kverneviken og født i Bergen i 1885. Faren hans var sjømann og het Alfred Anderssen. Maria var datter av gårdmann John Olsen Morvik og var født i Åsane i 1870.

Leter vi i databasene over døpte i Bergen finner vi at Hagbart var sønn av ugifte foreldre, sjømannen Alfred Anderssen og Hansine Enoksdtr Valestrand. Folketellingen 1891 for Hamre viser at Hagbart vokste opp i Åsane, som pleiebarn (fosterbarn) hos ekteparet Jens Jensen og Martha Larsdtr på Bogetveit. I 1900 var Hagbart fortsatt hos denne familien, men nå som tjenestedreng.

Martha finner vi døpt i Åsane den 10. april 1870. Hun var datter av gårdmann John Olsen Morvik og kona Maria Benedikte Iversdtr Morvik (1834— 1908). John var født på Teigland i Åsane og Maria Benediktine på Ask i Fjell ifølge vielsen deres i 1861.

Hagbart og Martha fikk så vidt vi vet tre barn sammen, Harald Martin (1910-2003), Maria Benedikte (1912-1913) og Johan Malvin (1914-1964). Martha døde allerede i 1925. Bygdebokforfatter Kenneth Bratland opplyser at enkemannen Hagbart giftet seg om igjen den 7. desember 1935 med Bertha Turine Fromreide (1882-1957). Hagbart døde selv i Åsane i 1942.

For dem som er interesserte i å finne ut mer om denne eller andre familier i Åsane, kan Digitalarkivet brukes. Her er det flere søkbare databaser i tillegg til de scannede kirkebøkene.

Lenker:

Besøk Åsane Historielag

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Besøk Digitalarkivet

Søkbare kirkebokdatabaser fra Åsane i Digitalarkivet

**Døypte i Hamre prestegjeld 1750-1815

Døypte i Hamre prestegjeld 1816-1872

Døypte i Hamre prestegjeld 1872-1910

Konfirmerte i Hamre prestegjeld 1750-1900

Vigde i Hamre 1677-1815

Vigde i Hamre 1816-1881

Vigde i Hamre 1882-1930

Døde i Hamre 1750-1826

Døde i Hamre 1826-1851

Døde i Hamre sokn 1852-1968

Døde i Åsane 1852-1964

Døde i Hamre prestegjeld 1677-1749

Offentlege skriftemål i Hamre 1677-1764

Alle andre databasar i Digitalarkivet som gjeld Åsane**

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Les og bla i kirkebøkene hjemme

Samler Åsane i bilder

Ukens ukjente bilder

IDENTIFISERT: Bildegåten om den stolte familien er nå knekket.
Paul Sigve Amundsen