Vi antar at bildet kan være tatt i slutten av 1920-årene eller kanskje litt senere. Men vi vet ikke hvem som er på bildet, eller hvor det er tatt. Noen har antydet at det kan være fra Morvik.

Bildet tilhører Ida Tertnes. Det viser en familie på fire. Bak den vesle familien er et hus under bygging. Husene stod gjerne med papp og lekter en stund før de ble kledd med panel. Huset på bildet mangler kledning, og grunnmuren er ikke ferdig pusset, mens de nye takhellene er på plass.

De to siste ukejen har vi hatt bilde av ukjent av skiløpere på Hitland under eller rett etter krigen. Disse bildene har vi allerede fått svært gode tilbakemeldinger om. Nå håper vi at du kan hjelpe oss med dette bildet også.

Kjenner noen av våre lesere igjen Åsane-familien? Er det du selv eller en av dine nærmeste som er avbildet? Vi vil også gjerne vite mer om anledningen da disse bildene ble tatt. Når var det? Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen .

Samler til Åsane-bøker

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd holder fortsatt på med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet er og vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet er allerede utgitt og salget går strykende! Fortsatt har vi en del bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Lenker:

Besøk Åsane Historielag

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Åsane Historielag om Hitland

Se foto av slakting på Hitland og Hitland bnr. 4

Bilder fra en utstilling vi hadde på Hitland i 2004

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Samler Åsane i bilder

Åsane får nytt historisk verk

Ukens ukjente bilder

Historiebok på rekordtid

Lokalhistorisk dag på Hitland 2007

UKJENTE: Bildet er tatt i Åsane, men det er alt vi vet. Vet du hvem denne familien er?