TOR LEIF PEDERSEN

Parksjef Sissel Lerum i Grønn etat i Bergen kommune forsikrer at de grønne, skjemmende jernstolpene skal vekk. Til Bergens Tidende sier hun:

— Som ledd i prosjektet som kommunen og Bryggen Private Gårdeierforum har inngått samarbeid om for opprusting og bruk av området foran Bryggen, skal de tre stolpene fjernes, sier Lerum.

— Men vi har ikke rukket å gjøre dette ferdig til ferieavviklingen satte inn. Like over ferien skal vi gjøre resten av arbeidet, blant annet fjerne de tre stolpene, sier hun.

Kommunen har fått henstillinger fra blant andre reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen Reiselivslag om å fjerne de skjemmende stolpene. De tar seg dårlig ut foran kulturperlen som Bryggen er. Noe vakkert syn for turister og fastboende er de heller ikke. Dessuten er de til liten nytte.

Stolpene var - etter det BT har fått opplyst - for mange år siden brukt til kjøreledningene for trolleybussene som gikk langs Bryggen. Nå går det ikke lenger trolleybuss her, og neppe vil det gå noen slike busser her i fremtiden heller. Derfor skal de vekk. Til høsten en gang. Lover parksjefen.

SKAL VEKK: Stolpene er ikke akkurat med på å pynte opp kulturperlen Bryggen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN