To brukerundersøkelser gir både den politiske ledelsen og de ansatte i vann— og avløpsetaten grunn til å puste lettet ut. Bergenserne har ikke mistet tilliten til at kommunen også i fremtiden vil skaffe dem rent vann.

Begge undersøkelsene er gjort etter at rundt 1500 personer ble syke da Svartediket ble forurenset av parasitten giardia lambia høsten 2004. Selv om smittekilden aldri er funnet, skyldes utslippet trolig kloakkutslipp fra de omkringliggende boligområdene.

— Dette er gledelige resultater for medarbeiderne og for oss som er ansvarlige, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling og politisk ansvarlig for drikkevannsforsyningen. Hun understreker at god tillit blant publikum er viktig for alle tjenester kommunen leverer.

Publikumskontakt

— Da vi oppdaget hva som var skjedd i Svartediket, la vi vekt på å gi best mulig informasjon og opprettholde god kontakt med publikum om situasjonen. Jeg er glad for at det ser ut som arbeidet har gitt effekt, sier hun.

Den først brukerundersøkelsen ble gjort i februar i fjor, bare fire måneder etter at giardia-parasitten slo ut flere tusen bergensere som hadde drukket skittent drikkevann. Likevel mistet ikke folk flest troen på kommunens drikkevannsforsyning. Syv av ti svarte at de fremdeles stolte på at drikkevannet deres også ville være rent i fremtiden.

Vel et år seinere, i april i år, er tiltroen enda høyere. Nå mener nærmere åtte av ti av dem som ble spurt at de vil være sikret rent vann i årene fremover.

Bakgrunnsdataene viser at i den grad tilliten varierer aldersgruppen imellom, er den i fjorårets undersøkelse lavest i de yngste og de eldste aldersgruppene. En del av forklaringen kan være at giardia rammet forholdsvis mange unge. Av årets undersøkelse ser det ut til at tilliten er gjenopprettet blant de unge. De eldste er fremdeles noe mer skeptiske enn gjennomsnittet.

Størst skepsis i Åsane

Brytes resultatene ned på bydeler, viser det seg at innbyggerne i Åsane og Arna har litt mindre tiltro til drikkevannsforsyningen enn innbyggerne i de andre bydelene.

— Åsane er hoveddrikkevannskilde til beboerne i Åsane. Vi har hatt episoder med Jordalsvannet som nok har gitt noe svekket tillit blant publikum. Derfor må vi gjøre det vi kan for bygge tilliten opp igjen, er Iversens kommentar.