I Bergen byrett ble Stokke og hans selskap HMS Holding frikjent for betalingskravet som SND Invest AS, Kockums Holding AB og Medarbeiderfondet anla etter at aksjene deres i Mjellem & Karlsen ble solgt.

I lagmannsretten, derimot, fikk saksøkerne fullt medhold. Helge Stokke og HMS Holding er nå dømt til å betale hver av disse selskapene 3,75 millioner kroner, pluss renter.

Helge Stokke og HMS Holding er også dømt til å betale motpartens saksomkostninger på over 450.000 kroner.