• Bare et tidsspørsmål før det skjer noe alvorlig i Tinghuset, sier sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett.

De ansatte i rettsbygningen slår nå alarm. De mener sikkerheten på tinghuset er under enhver kritikk.

I dag kan hvem som helst spasere fritt rundt på bygget – også inne på dommerkontor og i arkiver. En dørvakt passer på 140 ansatte.

— Personer kommer inn på steder de ikke skal være og det har vore tyverier fra ansatte, sier Martin Tenold til NRK. Han legger til at det også har vært overdose-tilfeller på toalettene.

I et brev til justisminister Knut Storberget krever Tenold og hans to kolleger i Midhordland og Nordhordland tingrett at sikkerheten blir bedret med gang.

Blant kravene er at ansatte og publikum bli skilt, og at det opprettes egne soner for de ansatte. I så fall på hele tinghuset bygges om.

— Nøkkelen til å gjøre noe med sikkerheten i Tinghuset ligger i at Gulating lagmannsrett får nye lokaler. Det har vært planlagt siden 90-tallet, så det er på tide at dette realiseres, sier avdelingsdirektør Jann Ola Berget i Domstolsadministrasjonen til NRK.

Han har nå lovet ekstra vakter og overfallsalarmer til ansatte.

Ikke nok, mener sorenskriver Tenold. Han vurderer nå å fjerne navneskilt på dørene for å minke risikoen for represalier mot ansatte.

BERGENS TIDENDE