• Veldig leit, sier kirkeleder. Nå blir det storaksjon.

Parkeringsplassen til Møllendal kapell i Bergen er full av bilvrak og ulovlige parkerte kjøretøy, blant annet en tilhenger med trevarer.

Flere lesere har tipset bt.no om at de ikke får parkering når de skal i bisettelse. Da vi var innom ved 14-tiden fredag, var det nesten fullt ved kapellet.

Det er et problem at noen delvis har flyttet inn på plassen. Vi håper å få til en aksjon allerede i helgen. Dette vil vi prioritere. Arvid Heggestad i Bergen kommune

Åtte biler har nå fått varsel om fjerning. Flere av dem mangler skilter. Det flyter også med boss rundt mange av bilene.

«Respektløst»

— Jeg synes dette er respektløst. Her kommer folk langveisfra til seremoniene i kapellene og finner ikke parkeringsplasser, sier en leser som ønsker å være anonym.

På en lapp som Bergen kirkelige fellesråd har hengt på frontrutene til flere biler, heter det:

Til deg som parkerer her ... Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere for andre enn besøkende til kapellene og gravplassen og i maks 3 timer på dagtid. Se skilting ved innkjørsel til parkeringsplassen... Bilen har stått parkert i mer enn 3 timer og vi ber om at bilen fjernes snarest. Bilen kan bli krevd tauet av Samferdselsetaten ved gjentatte brudd på parkeringsbestemmelsene.

— De som har lagt seg til en uvane med å parkere der, skal få en sjanse til å endre seg, sier forvaltningsleder Inghild Hareide Hansen i Bergen kirkelige fellesråd.

Tre advarsler

Bt.no har i flere artikler satt søkelys på bilvrak i Bergen, men få steder er det verre enn på Møllendal kapell.

En av bilene har samlet opp tre advarsler om fjerning. Nå er tålmodigheten slutt.

— Det er et problem at noen delvis har flyttet inn på plassen. Vi håper å få til en aksjon allerede i helgen. Dette vil vi prioritere, sier seksjonsleder Arvid Heggestad i samferdselsetaten i Bergen kommune.

- Så nå er det slutt på å stjele kirkens parkeringsplass?

— Ja, det kan du godt si. Jeg tror det skal bli greiere for de som er plassen er tiltenkt.

Kunne ikke reagere

Heggestad sier at det har vært «en del rot med skiltingen», men at det er i ferd med å komme i orden.

— Hittil har det ikke vært mulig til å reagere hittil på grunn av tvetydige og manglende skilt. Fra gammelt av var området offentlig regulert, men kapellet har overtatt ansvaret. Dermed må vi ha en begjæring fra de som disponerer området. Vi fikk en slik begjæring for 1-2 uker siden, sier Heggestad.

Bergen kirkelige fellesråd beklager situasjonen. De har fått opp nye skilter denne uken.

— Det er veldig leit at de som skal i begravelse ikke finner plass. Vi har satt opp nye skilter. Det skal fortsatt lov å stå i tre timer, men ikke om natten, sier forvaltningsleder Inghild Hareide Hansen til bt.no.

— De uregistrerte bilene er det første vi tar tak i, legger hun til.

Hareide Hansen bekrefter at det nærmest har vært fritt frem for å parkere på plassen.

— Vi har ikke hatt mulighet til å håndheve reglene på området før, og har ikke kunnet bringe saken inn for samferdselsesetaten, sier hun.

Si din mening i kommentarfeltet under!

BILKIRKEGÅRD: To varebiler fra et byggefirma og en tilhenger med trevarer har i lenger tid opptatt plass ved Møllendal kapell.
OLE VALAKER
BOSSET FLYTER: Dette synet møter deg når du skal i Møllendal kapell.
OLE VALAKER