De to siste dagene har det forsvunnet en harddisk fra Sagvåg ungdomsskole og to flatskjermer fra Stord sjukehus.

— Jeg håper folk heller melder fra til politiet, enn å kjøpe slikt utstyr hvis de får tilbud om det. Det sier lensmann Reidar Færestrand.

— Vi har tatt helere tidligere og vi sørger alltid for at de får den straffen de skal ha. I tillegg er det greit å huske på at man som heler havner i strafferegisteret, minner Færestrand om.